“Autorijden wordt in België onbetaalbaar”

De mobiliteitsorganisatie Touring heeft aangegeven te pleiten voor het opnieuw invoeren van het negatieve cliquetsysteem. Dit systeem zorgde er tot en met december 2011 voor dat de accijnzen op brandstof werden verlaagd van zodra de brandstofprijs te hoog werd. Dit is altijd een goed systeem geweest om er voor te zorgen dat Belgen zich niet blauw zouden betalen aan brandstof, maar de overheid heeft er voor gekozen om dit systeem vanaf januari 2012 af te schaffen.

Touring waarschuwt de Belgische overheid echter dat het afschaffen van dit systeem wel eens nefast zou kunnen zijn voor de Belgische economie. Wanneer mensen zoveel moeten betalen voor hun brandstof zal er niet veel geld overblijven voor andere aankopen. Dit zal de koopkracht vervolgens doen dalen wat een rechtstreeks gevolg zal hebben voor de inkomsten van bedrijven en dus ook voor die van de overheid. Hoe minder inkomsten een bedrijf heeft, des te minder belastingen deze zal betalen. Het FOD Financiën heeft op het bericht van Touring meteen laten weten dat ze niet van plan zijn om het negatieve cliquetsysteem terug in te voeren.