Belgische grootbanken wederom in vizier van Moody’s

Standaard

Het lijkt er naar uit te zien dat de Belgische grootbanken wederom de ogen van Moody’s op hun krijgen gericht. De kredietbeoordelaar liet immers weten dat de kans meer dan reëel is dat er voor wordt gekozen om de kredietscore van bepaalde Belgische grootbanken te herzien. Het zou deze keer vooral gaan om Fortis nv, ING Belgium nv en KBC Groep nv. De kredietbeoordelaar dreigt er mee om de kredietscore van deze banken met één of zelfs twee gradaties te verlagen. Het zijn echter niet alleen de Belgische grootbanken die wederom te maken krijgen met Moody’s, want ook andere Europese grootbanken worden geviseerd. Reden voor de nieuwe evaluatie zou de huidige eurocrisis zijn in combinatie met de afnemende financiële mogelijkheden van overheden om banken te ondersteunen. Wordt zonder twijfel (spoedig) vervolgd…