Geld lenen van particulier

In de huidige economisch minder goede omstandigheden is het voor veel mensen alles behalve eenvoudig om nog geld te kunnen lenen bij een bank. De meeste banken verbinden tegenwoordig de strengste voorwaarden aan het afsluiten van een krediet en lang niet iedereen kan aan die voorwaarden voldoen. Geld lenen van particulier wordt omwille van die reden steeds interessanter. De zogenaamde onderhandse lening is een kredietvorm die niet kan worden afgesloten bij een bank of een andere financiële instelling, maar waarvoor u verplicht een beroep moet doen op de mogelijkheden van een particuliere kredietverstrekker. Toch is geld lenen van particulier niet altijd even eenvoudig, in het bijzonder omdat particuliere geldverstrekkers nu niet bepaald dik gezaaid liggen. Bent u eveneens van plan om geld te lenen van een particulier? Lees dan snel even de informatie in dit artikel!

Wat is een onderhandse lening?

De onderhandse lening is een speciale kredietvorm die het mogelijk maakt om een krediet af te sluiten tussen twee particulieren. Particulier A is de kredietverstrekker die eigenlijk fungeert als bank en de lening verstrekt. Particulier B is dan gewoon de kredietnemer die zich er toe verplicht om het geleende bedrag (al dan niet in stukken) af te betalen tot de opgelopen schuld terug is afgelost. Verder vertoont een onderhandse lening grote gelijkenissen met een gewone persoonlijke lening. De kredietnemer betaalt doorgaans maandelijks een bepaald bedrag af met daarenboven ook nog eens de intrest die in rekening wordt gebracht. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst zou dan alles moeten zijn terugbetaald.

Schriftelijke kredietovereenkomst noodzakelijk

De onderhandse lening wordt in een groot deel van de gevallen verstrekt op basis van een mondelinge overeenkomst. We kunnen echter niet anders dan dit onze bezoekers ten stelligste af te raden. Hoe klein het bedrag dat u wil lenen met behulp van een onderhandse lening ook mag zijn, het is altijd goed om te kiezen voor een schriftelijke overeenkomst. Op deze manier heeft u in ieder geval een wettelijke basis om op terug te vallen en heeft u een document dat u in geval van problemen kunt gebruiken. Bij een mondelinge overeenkomst genieten zowel de kredietverstrekker als de kredietnemer van geen enkele zekerheid en dat is dodelijk voor een financiële overeenkomst.

Toch geld lenen van particulier

Zoals in de inleiding reeds aangegeven hebben veel mensen tegenwoordig geen andere keuze dan geld te lenen van een particulier. In dat geval is de onderhandse lening voor u de oplossing. Het is bij een onderhandse lening altijd belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Vroeger werd een dergelijk krediet uitsluitend afgesloten tussen vrienden en familieleden, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker een beroep gedaan op “vreemde” particulieren die via het internet een deel van hun kapitaal beschikbaar stellen. In het bijzonder omdat beide partijen elkaar dus steeds vaker nog niet kennen is het zeer belangrijk om alle voorwaarden vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Probeer er als kredietnemer altijd voor te zorgen dat u kunt voldoen aan de voorwaarden van de onderhandse lening. Kunt u dat niet, dan kan het verdere verloop van uw lening al snel in het gedrang komen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten.