Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?
Een doorlopend krediet wordt sinds jaar en dag aanzien als het meest flexibele krediet op de markt. De reden hiervoor is eigenlijk vrij eenvoudig. Alles wat bij een klassieke persoonlijke lening niet kan is wel mogelijk bij een doorlopend krediet. Er kan bijvoorbeeld zonder probleem meer afbetaald worden dan in de kredietovereenkomst werd overeengekomen, maar daarnaast kan ook een eerder afbetaald bedrag terug opgenomen worden zonder dat daarvoor een boete in rekening wordt gebracht. Naast deze toch al reeds aanzienlijke voordelen is het ook zo dat een doorlopend krediet beschikt over een zogenaamde theoretische looptijd. Dit wil zeggen dat er wel een looptijd wordt afgesproken, maar dat deze aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Om het heel eenvoudig te stellen zou u de ultieme datum van afbetaling eigenlijk probleemloos kunnen uitstellen. Ook hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

De rente op een doorlopend krediet
De rente op een doorlopend krediet wordt berekend aan de hand van het openstaande bedrag. Dit wil zeggen dat, hoe meer u van het door u geleende bedrag aflost, des te minder rente u dient te betalen.  U kunt er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van een vast rentetarief welke wordt berekend aan de hand van het volledige door u geleende bedrag. In de praktijk wordt dit echter steeds minder en minder gebruikt. Hou er in ieder geval rekening mee dat een doorlopend krediet geen goedkoop krediet is. De flexibele voorwaarden die verbonden zijn aan de overeenkomst zorgen er voor dat u bijvoorbeeld een stuk meer rente dient te betalen dan bij een persoonlijke lening het geval is. Aan de andere kant is het bij een doorlopend krediet dan wel zo dat er geen boete in rekening wordt gebracht wanneer er wordt afgeweken van de kredietvoorwaarden en dat is bij een persoonlijke lening natuurlijk wel het geval.

Voor wie is het doorlopend krediet?
Het doorlopend krediet is een krediet welke is bestemd voor mensen die nood hebben aan een lening met flexibele voorwaarden. Het feit dat er zonder probleem meer afgelost kan worden dan in de voorwaarden staat opgenomen (en daarmee ook de kostprijs wordt beperkt) is voor velen een belangrijk voordeel. Heeft u op een bepaald ogenblik toch terug nood aan wat extra kapitaal, dan is het geen enkel probleem om een eerder afgelost bedrag terug op te nemen. Om af te ronden is een waarschuwing echter op z’n plaats. Binnen de financiële wereld wordt een doorlopend krediet niet geheel onterecht vaak een doodlopend krediet genoemd. Hiermee wordt als vanzelfsprekend verwezen naar het feit dat het zonder probleem mogelijk is om de uiterste datum van betaling uit te stellen.