Groene lening

Steeds meer mensen kiezen er vandaag de dag voor om te investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. Op zich is dat natuurlijk zeer verstandig, want de prijs van energie stijgt aanzienlijk, maar het spreekt voor zich dat er een flink kapitaal komt kijken bij dergelijke aanpassingen aan uw woning. Waarschijnlijk beschikt u zelf niet over dat kapitaal of bent u niet van plan om al uw spaargeld in de renovatie van uw huis te stoppen, maar kunnen de aanpassingen dan nog wel uitgevoerd worden? Zeker en vast. Wanneer u van plan bent om aanpassingen aan uw huis uit te voeren die de ecologische waarde verbeteren kunt u hiervoor een speciale lening aanvragen. De zogenaamde groene lening is een lening die specifiek is gericht op mensen die hun huis “groener” willen maken. Door er enkele voordelen aan te verbinden willen de overheden en financiële instellingen mensen stimuleren om aandacht te besteden aan het milieu. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een groene lening?

Een groene lening is zoals in de inleiding reeds werd aangehaald een lening die als doel heeft om groene investeringen te financieren. Een bekende vorm van een dergelijke investering is het plaatsen van zonnepanelen. Steeds meer mensen kiezen er voor om zonnepanelen te installeren omdat ze kunnen rekenen op de financiële voordelen van de zogenaamde groenestroomcertificaten. Ook een groene lening brengt echter voordelen met zich mee, want de kostprijs ligt tegenover een gewone lening aanzienlijk lager. U hoeft echter niet perse te investeren in de aanmaak van groene energie om een groene lening toegekend te krijgen. Ook wanneer u bijvoorbeeld de isolatie in uw huis verbetert of kiest voor nieuw en isolerend glas kunt u een beroep doen op de voordelen van de groene lening. U dient er wel steeds rekening mee te houden dat u aan dient te kunnen tonen dat u het geld dat u wenst te lenen ook daadwerkelijk zal gebruiken om te investeren in groene toepassingen. Indien u dit niet kunt zal de kredietaanvraag door de bank of financiële instelling zeer waarschijnlijk worden geweigerd.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een groene lening? 

In principe zijn er niet zoveel voorwaarden verbonden aan een groene lening. De belangrijkste voorwaarde is dat u door middel van een geldig document dient aan te kunnen tonen dat het bedrag dat u wenst te lenen daadwerkelijk gebruikt zal worden voor de afbetaling van een “groene investering”. Verder is het zo dat het bedrag dat u kunt lenen door middel van een groene lening beperkt wordt tot 15.000 euro. Voor deze kredietvorm geldt ook een minimumbedrag van 1250 euro.  Tot slot is het ook nog belangrijk om te weten dat een groene lening in principe alleen kan afgesloten worden door de eigenaar of huurder van de eigendom, of iemand die kan voorleggen het volledige vruchtgebruik op de woning te bezitten. Verder gelden voor het toegekend krijgen van een groene lening dezelfde  voorwaarden als voor een normale lening. Dit wil zeggen dat er door de bank of financiële instelling ook zal worden nagegaan of u al dan niet in staat bent om het geleende bedrag binnen de vooropgestelde afbetalingstermijn terug te betalen. Indien dit niet het geval is kan de bank er voor kiezen om het aangevraagde krediet te weigeren.

Hoeveel kan ik lenen met een groene lening? 

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is het bedrag dat u kunt lenen met een groene lening beperkt tot 15.000 euro. Het bedrag dat u daadwerkelijk kunt lenen is echter afhankelijk van de investering die u wenst te doen. Het spreekt immers voor zich dat het installeren van zonnepanelen veel meer geld zal kosten dan wanneer u gewoon enkele ramen in huis vervangt. Aan de hand van de (pro forma) factuur van de werken en in combinatie met de andere vereiste documenten zal doorgaans bepaald worden hoeveel u precies kunt lenen. Van zodra dit bedrag bekend is zal er eveneens aangegeven worden hoeveel de kosten op de lening precies bedragen.

Is een groene lening interessant? 

Het spreekt voor zich dat een groene lening zeer interessant is voor mensen die beslissen om het groene aspect van hun woning onder handen te nemen of groene energie op te wekken. Door gebruik te maken van de groene lening kunt u immers niet alleen tot 40 procent van de betaalde intresten terugkrijgen, maar u kunt eveneens rekenen op een lager kostenpercentage op jaarbasis. Op deze manier kunt u in vergelijking met een gewone lening aardig wat geld uitsparen zodat u uiteindelijk op een betaalbare manier werken uit kunt voeren aan uw woning. Hou er tot slot ook rekening mee dat, eenmaal de werken zijn uitgevoerd u eveneens zult kunnen besparen op uw energie waardoor het geïnvesteerde bedrag steeds op relatief korte termijn terug kan worden verdient.