Hoeveel kan ik lenen?

Alvorens u als kredietnemer op zoek gaat naar een gepaste lening zult u zichzelf als vanzelfsprekend de vraag stellen hoeveel geld u exact kunt lenen. Hoeveel geld u kunt lenen is echter afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie is er natuurlijk het doel van de lening. Wanneer u een huis wenst aan te kopen kunt u immers een veel groter bedrag lenen dan wanneer u wenst te lenen voor de aankoop van een nieuwe keuken. Ook het type lening zal in dit geval verschillen. Voor de aankoop van een huis kunt u immers een beroep doen op een zogenaamde hypothecaire lening terwijl u voor de aankoop van een nieuwe keuken bijvoorbeeld een persoonlijke lening af kunt sluiten. Hoe dan ook wordt er voor het toekennen van eender welke lening (het mini krediet even daar gelaten), nagegaan over welke financiële mogelijkheden u beschikt, en deze zullen uiteindelijk alles bepalend zijn voor de hoogte van uw krediet.

Inkomen

Uw inkomen zal grotendeels bepalen hoeveel u kunt lenen. Het spreekt voor zich dat, wanneer u over een inkomen van slechts 1200 euro beschikt, u niet kunt gaan afbetalen voor een bedrag van 1000 euro of meer. Veel hangt natuurlijk ook af van uw persoonlijke situatie. Wanneer u samenwoont met iemand of getrouwd bent beschikken jullie samen over twee inkomens. Het ene inkomen kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om de lopende leningen mee af te betalen terwijl het andere inkomen aangewend kan worden voor het betalen van allerhande dagelijkse kosten zoals eten, drinken, water, elektriciteit, etc. Het spreekt dan ook voor zich dat u met twee personen en inkomens doorgaans veel meer kunt lenen dan wanneer u er alleen voor staat. Wanneer u wel als alleenstaande een lening af wenst te sluiten dient u er in ieder geval voldoende rekening mee te houden dat de afbetaling van uw lening niet de enige kost is welke u maandelijks dient te dragen. Berekenen daarom goed welk bedrag u kunt “missen” zodat u niet in de financiële problemen komt.

Hoeveel kan ik lenen voor een huis? 

Lenen voor de aankoop van een huis is natuurlijk nog iets helemaal anders dan lenen voor een kleine of middelgrote aankoop. In dit geval zal de bank van u de garantie moeten krijgen dat u in staat bent om het geleende bedrag volgens de kredietvoorwaarden terug te betalen. Wanneer u deze garantie niet of slechts onvoldoende kunt geven dient u er rekening mee te houden dat de bank uw kredietaanvraag zo goed als zeker zal verwerpen. Mensen die in de financiële problemen komen door het niet kunnen afbetalen van hun hypothecaire lening hebben vaak de grootste moeite om hun financiële put terug te vullen, en dat is iets wat de bank natuurlijk absoluut zal willen vermijden. Er is echter een goede richtlijn welke u in acht kunt houden. De meeste banken vereisen anno 2011 immers dat er zo’n 1000 euro van uw inkomen overblijft voor het betalen van allerhande dagelijkse kosten. Dit wil zeggen dat enkel het bedrag boven de 1000 euro gebruikt kan worden voor het afbetalen van een hypothecaire lening. Beschikt u over een inkomen van 1500 euro, dan kunt u met andere woorden 500 euro gebruiken voor het aflossen van een hypotheek.

Conclusie

Hoeveel u kunt lenen is zoals u in dit artikel kunt lezen sterk afhankelijk van verschillende factoren.  Het doel van de lening is in ieder geval zeer belangrijk, net als uw financiële situatie. Voor het verstrekken van een lening door een Nederlandse bank wordt ook steeds een zogenaamde BKR controle uitgevoerd. Wanneer u over een BKR codering beschikt kan dat er voor zorgen dat de bank niet bereid zal zijn om u een krediet toe te kennen. Wanneer u wel kunt gaan lenen zal er vooral gekeken worden naar uw inkomen, en dan vooral hoeveel u van dat inkomen kunt missen. Hou er tot slot ook rekening mee dat er bij het berekenen van het bedrag dat u kunt lenen een groot verschil bestaat tussen een gewone lening en een hypothecaire lening. Vooral voor deze laatste dient u de bank de absolute garantie te kunnen geven dat u in staat zult zijn om het geleende bedrag volgens de kredietvoorwaarden af te betalen.