Mini lening

Iedereen heeft op een bepaald ogenblik in het leven wel eens nood aan een beetje extra kapitaal. Misschien dient u aan het einde van de maand wel nog iets aan te kopen waar op dat ogenblik geen geld meer voor is, of misschien heeft iemand u een interessant voorstel gedaan om te investeren, maar kunt u dit niet omdat er geen kapitaal meer voor handen is. Wanneer u niet veel geld te kort komt kunt u in dit geval een beroep doen op de zogenaamde mini lening. We vertellen u in dit artikel graag meer over de mogelijkheden van dit kleine krediet.

Wat is een mini lening?

Een mini lening is zoals de naam reeds doet vermoeden een kleine lening welke u kunt afsluiten voor een maximumbedrag van zo’ n 500 à 1000 euro. In principe is het voor iedereen mogelijk om een mini lening af te sluiten. Er wordt geen financiële controle voor uitgevoerd, en het kan zelfs via SMS afgesloten worden. Bijzonder typerend voor een mini lening is echter niet alleen het kleine bedrag dat geleend kan worden, maar ook het feit dat deze binnen de termijn van 30 dagen terug dient afgelost te zijn. Dit is echter niet het enige. Er mag dan wel geen rente in rekening worden gebracht op een mini lening, u krijgt wel te maken met een zogenaamde opstartkost. Veelal bedraagt deze opstartkost zo’n één vijfde van het door u geleende bedrag. Sluit u met andere woorden een krediet af van 500 euro, dan dient u binnen de 30 dagen geen 500, maar wel 600 euro (of nog meer) terug te betalen.

Tot 500 of tot 1000 euro?

Het is natuurlijk een beetje een eeuwig durende discussie. Kan een mini lening nu tot een bedrag van 500 of 1000 euro afgesloten worden? In principe valt daar geen sluitend antwoord op te geven omdat dit afhankelijk is van de aanbieder. De reden waarom niet alle verstrekkers van een mini lening er voor kiezen om de limiet om 1000 euro te leggen is omdat het behoorlijk lastig kan zijn om een dergelijke lening inclusief de kosten binnen de 30 dagen terug te betalen. Wanneer u er echter zeker van bent dat u in staat zal zijn om het krediet volgens de voorwaarden terug te betalen, dan zijn er zeker mini krediet aanbieders te vinden die u een lening tot 1000 euro zullen willen geven.

Geen rente, wel opstartkost

Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald wordt er op een mini lening geen rente in rekening gebracht. In plaats daarvan wordt er door aanbieders van dergelijke leningen voor gekozen om een opstartkost in rekening te brengen. U kunt er op rekenen dat deze opstartkost ongeveer 20 of 21% is van het door u geleende bedrag. Ook deze kost dient u binnen de 30 dagen na afsluiting van het krediet te betalen. Hoe komt het nu eigenlijk dat een mini lening geen rente in rekening brengt? Heel eenvoudig. Vanwege de beperkte looptijd moet de financiële instelling die de lening verstrekt proberen om op zo’n kort mogelijke periode haar winst uit de lening te halen. Mocht men dit doen onder de vorm van rente zou er snel sprake zijn van een woekerrente, en deze is bij wet verboden.

Is een mini lening interessant?

In principe is een mini lening niet meteen interessant. De looptijd van dergelijke kredieten is zeer beperkt, er is geen ruimte voor afwijkingen aan de kredietvoorwaarden en u dient een aanzienlijke kost te betalen op uw lening. Aan de andere kant is de mini lening wel de perfecte oplossing voor iedereen die snel nood heeft aan wat extra kapitaal. Het is vooral belangrijk dat er verstandig wordt omgegaan met het afsluiten van een mini lening, en dat de reden waarom een dergelijk krediet wordt aangegaan gegrond is. In dat geval kan een mini lening wel degelijk een meerwaarde betekenen.