Onderhandse lening

We vertellen u niets nieuws wanneer we zeggen dat we in een tijd leven waarin het op economisch vlak niet zo goed gaat. De professionele markt slink zienderogen en ook met de beurzen gaat het van kwaad naar erger. Om in deze tijd over wat extra kapitaal te beschikken zult u met andere woorden niet veel meer kunnen doen dan een lening afsluiten. Helaas is het ook zo dat een lening afsluiten altijd aardig wat geld kost, althans wanneer u het doet bij een financiële instelling of bank. Gelukkig bent u niet enkel en alleen aangewezen op een persoonlijke lening of een doorlopend krediet bij een bank, maar kunt u eveneens een zogenaamde onderhandse lening afsluiten. Voor een onderhandse lening hoeft u niet naar een financiële instelling te stappen, maar dient u wel over goede vrienden of familieleden te beschikken.

Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die niet wordt verstrekt tussen een financiële instelling en een kredietnemer. In wijze is er sprake van twee personen waarbij de kredietgever een vriend, familielid of vertrouwenspersoon is van de kredietnemer. Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit enkele zeer interessante voordelen met zich meebrengt. Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat de kostprijs van een onderhandse lening doorgaans tot wel 50% lager ligt dan bij een gewone lening. We gaan er hierbij natuurlijk vanuit dat de kredietgever ook een bepaalde winst zal willen opstrijken uit het verstrekken van de lening. Er zijn ook nog een aantal (niet veel) mensen die gewoon gratis een onderhandse lening verstrekken. In dit laatste geval wordt de lening wel veelal voor een korte periode toegekend waardoor met andere woorden de maandelijkse afbetaling iets hoger komt te liggen.

Hoe verloopt een onderhandse lening?

Het verloop van een onderhandse lening ligt eigenlijk in rechte lijn met het verloop van een gewone klassieke lening. Dit wil zegen dat u als kredietnemer op een zeker ogenblik de beschikking krijgt over een bepaald geldbedrag. Na ontvangst van dat bedrag dient u vervolgens nagenoeg meteen (of volgens afspraak) te beginnen met de terugbetaling van de lening. Ook in dit geval bestaat het terug te betalen bedrag uit enerzijds een stukje aflossing en anderzijds de kosten die in rekening worden gebracht op het krediet in kwestie. Ook het vastleggen van een looptijd maakt standaard onderdeel uit van een (mondeling) kredietovereenkomst van een onderhandse lening.

Zorg voor een schriftelijke overeenkomst!

Zoals zopas aangehaald  is er bij een onderhandse lening veelal sprake van een mondelinge kredietovereenkomst. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat er dan geen enkele schriftelijke basis is om op terug te vallen. Zowel voor de kredietgever als voor de kredietnemer is het in dat opzicht dan ook erg belangrijk om te zorgen dat er wel een schriftelijke overeenkomst voor de lening in kwestie wordt opgemaakt. Bij een onderhandse lening kunt u ook niet terugvallen op een wettelijke basis (omdat de lening niet verstrekt wordt door een erkende financiële instelling of bank), dus biedt een schriftelijke overeenkomst in dat opzicht eigenlijk de enige echte basis voor de totstandkoming van de lening.

Nadelen van een onderhandse lening?

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan een onderhandse lening, maar u mag toch ook niet blind zijn voor de nadelen er van. Een onderhandse lening is een interessante manier om tegen een lage kostprijs geld te lenen, maar het bedrag dat u kunt lenen is dan ook veelal beperkter. We kunnen ons bijvoorbeeld moeilijk voorstellen dat er iemand bereid is om door middel van een onderhandse lening geld te lenen voor de aankoop van een huis. Ook de periode van terugbetaling is daarvoor overigens veel te kort. Een onderhandse lening voor een periode van meer dan 20 jaar is zeer uitzonderlijk, om maar niet te zeggen onbestaande.  Daarnaast raden we u absoluut aan om de overeenkomst op papier te zetten. De beste vrienden kunnen vijanden worden wanneer het op geld aankomt en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.