Online lenen

Wanneer u vroeger een lening wenste af te sluiten was u hiervoor verplicht contact op te nemen met een bank of financiële instelling. Vandaag de dag is dat echter lang niet meer nodig en kunt u gewoon vanuit uw luie zetel een lening aanvragen. Online lenen is de voorbije jaren dan ook explosief gegroeid. Mensen vinden het heerlijk dat ze niet lang meer hoeven te wachten alvorens hun kredietaanvraag in behandeling wordt genomen en vaak verloopt ook het toekennen van de lening een stuk vlotter dan wanneer u op de normale manier een lening aan zou vragen. De vraag die veel potentiële kredietnemers zich echter stellen is of online lenen ook geen nadelen met zich meebrengt. We gaan er in dit artikel graag verder voor u op in en vertellen u meer over online geld lenen.

De voordelen van online lenen

De voordelen van online lenen zijn in principe vrij voor de hand liggen. Allereerst is het zo dat de hele procedure online een stuk sneller verloopt dan wanneer u gewoon naar een bank zou stappen en een lening aan zou vragen. Daarnaast kunt u vooraleer een online lening af te sluiten een zogenaamde simulatie uitvoeren. Deze simulatie zal u een inzicht geven in de kosten die aan de lening verbonden zijn en zal eveneens duidelijk maken hoe het verloop van de lening er precies uitziet. In bepaalde gevallen ligt ook de kostprijs van een online lening lager. Dit heeft alles te maken met het feit dat een groot deel van het proces voorafgaand aan het verstrekken van de lening automatisch gebeurt er dus geen mensen voor ingeschakeld moeten worden. Wanneer u van plan bent om online geld te lenen kunt u ook eerst even gebruikmaken van zogenaamde vergelijkingssites. Dergelijke websites verzamelen informatie over verschillende kredieten bij diverse kredietverstrekkers en kunnen u op die manier aan de hand van uw criteria aangeven wat voor u de beste en vooral goedkoopste lening zou zijn.

De nadelen van online lenen

Als vanzelfsprekend zijn er ook aan online lenen nadelen  verbonden. Het grootste nadeel zit hem in het feit dat u geen persoonlijk contact heeft met één van de financieel adviseurs van de bank waarbij u gaat lenen. Sterker nog, wanneer u bij een financiële instelling gaat lenen die uitsluitend online leningen verstrekt wordt er doorgaans zelfs geen mogelijkheid geboden om met een dergelijke persoon in contact te komen. Dit wil zeggen dat u zelf dient uit te zoeken welke lening voor u het meest geschikt is en dat zien niet alle mensen zitten. De iets of wat lagere kostprijs die er dan tegenover wordt gesteld wordt vaak door de vingers gezien. Mensen willen er immers zeker van zijn dat hun lening bij de juiste partij wordt afgesloten en een goede dienstverlening onder de vorm van het verstrekken van duidelijk financieel advies is doorgaans een belangrijk onderdeel van.

Conclusie

Online  lenen is de voorbije jaren uit z’n voegen gebarsten. In zowat heel de wereld kiezen mensen er regelmatig voor om hun lening niet langer via de normale manier, maar gewoon via het internet af te sluiten. Het voordeel van online lenen is dat een kredietaanvraag op deze manier veel sneller in behandeling genomen kan worden en dat ook de kostprijs soms een stukje lager ligt dan bij een gewoon krediet het geval is. Aan de andere kant staan ook heel wat potentiële kredietnemers weigerachtig tegenover online lenen omdat men het persoonlijk contact, of beter gezegd advies van de financieel adviseur mist. Of online lenen voor u al dan niet interessant is dient u met andere woorden eigenlijk zelf uit te maken en is vooral afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.