Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?
Een persoonlijke lening is een lening zoals we deze eigenlijk allemaal wel kennen. Niet voor niets wordt de persoonlijke lening binnen de financiële wereld dan ook aanzien als de meest klassieke lening op de markt. Bij een persoonlijke lening is het immers zo dat het bedrag dat u wenst te lenen in één keer wordt uitbetaald. Nadat u het bedrag heeft ontvangen begint u in principe meteen met het afbetalen van uw lening. Deze afbetaling vindt maandelijks plaats en bestaat uit een deel van het bedrag dat u heeft geleend alsook de kosten die onder de vorm van rente op dat bedrag worden aangerekend. De maandelijkse afbetaling loopt tot aan het einde van de kredietovereenkomst.

Kan er bij een persoonlijke lening afgeweken worden van de kredietvoorwaarden?
Zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald is een persoonlijke lening een klassieke lening. Dit wil zeggen dat de inhoud van de kredietovereenkomst bindend is en er dan ook niet van kan worden afgeweken. Wanneer u toch afwijkt van één of meerdere voorwaarden die verbonden zijn aan de lening kan de bank u hiervoor een boete in rekening brengen. In het slechtste geval is de bank gerechtigd om het krediet direct stop te zetten en het nog af te lossen bedrag op te eisen. Hou er dus rekening mee dat u, uw lening op een correcte manier en volgens de voorwaarden van de overeenkomst afbetaald.

Is een persoonlijke lening duur?
Een persoonlijke lening is niet duur. Omwille van het feit dat er niet van de kredietvoorwaarden afgeweken kan worden is een persoonlijke lening zelfs behoorlijk goedkoop. Het zou het op één na goedkoopste krediet op de markt zijn, na de hypothecaire lening. Een persoonlijke lening is in ieder geval wel aanzienlijk goedkoper dan een doorlopend krediet.

Voor wie is de persoonlijke lening?
De persoonlijke lening is een lening voor kredietnemers die van begin tot eind willen weten waar ze aan toe zijn. De kredietnemer weet bij een persoonlijke lening welk bedrag hij heeft geleend en dus terug dient te betalen, hoeveel rente er op wordt berekend en op welke termijn deze terugbetaald dient te zijn. In principe kan een kredietnemer bij een persoonlijke lening dan ook nooit voor een verrassing komen te staan. Het enige waar u rekening mee dient te houden is het feit dat er niet van de voorwaarden van afgeweken kan worden, maar verder is een persoonlijke lening een zeer eenvoudige lening die min of meer voor iedereen geschikt is.