Rente

De kosten die we op een lening moeten betalen worden ons aangerekend onder de vorm van een zogenaamde rente. Deze kost wordt (in de meeste gevallen) niet aangerekend als een éénmalige, maar eerder als een periodieke kost. We betalen op onze lening immers iedere maand, ieder kwartaal, ieder half jaar, etc. rente. Uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld het mini krediet waarbij er geen rente, maar een éénmalige opstartkost in rekening wordt gebracht. Het is fout om te denken dat een rente slechts op één manier berekend kan worden. We onderscheiden bijvoorbeeld de vaste en variabele rente, maar ook het bedrag waarop de rente wordt berekend is niet altijd hetzelfde. We vertellen u in dit artikel graag meer over de rente op uw lening.

Korte en lange rente 
Allereerst maken we een onderscheid tussen een korte en een lange rente. Een korte rente is zoals de naam reeds doet vermoeden rente die wordt berekend op een kort lopende lening. Een lange rente is rente die wordt berekend op een lang lopende lening. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is een korte rente niet van toepassing op een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening wordt er immers geen rente, maar een opstartkost in rekening gebracht. Afhankelijk van de kredietvorm kunnen we over het algemeen zeer eenvoudig besluiten dat een korte rente meestal aanzienlijk hoger ligt dan een lange rente.

Vaste rente
Wanneer u er voor kiest om een lening af te sluiten met een vaste rente kiest u voor zekerheid. Vanaf het ogenblik dat u de kredietovereenkomst heeft ondertekend weet u perfect welke kosten u op uw lening zult moeten betalen.  Het kiezen voor een vaste rente brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee. Het grootste nadeel is natuurlijk het feit dat er geen enkele mogelijkheid bestaat op een hoger rendement. Stijgt de rente dan blijft de rente welke u dient te betalen gelijk, maar dat geldt ook voor wanneer de rente daalt. Een vaste rente is dus zeker interessant wanneer u geen enkel risico wenst te nemen, maar hou er toch rekening mee dat u aan het einde van de rit misschien meer zult hebben betaald dan bij een variabele rente het geval was geweest.

Variabele rente 
De variabele rente is in tegenstelling tot de vaste rente een vorm van rente welke niet vast staat. Het is in dit geval dan ook perfect mogelijk dat de rente doorheen de looptijd van het krediet zowel in stijgende als in dalende lijn wordt aangepast. Op deze manier kan de kredietnemer aan het einde van de rit minder kosten hebben moeten dan in eerste instantie verwacht werd, maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Een variabele rente beschermt de kredietnemer immers niet van renteverhogingen waardoor uw krediet zomaar een flink stukje duurder kan worden.  Kiezen voor een variabele rente is dus altijd een beetje een risico nemen.

Rente op geleend of openstaand bedrag? 
Tot slot is het eveneens zo dat de rente nog op twee verschillende manieren aangerekend kan worden. De manier waarop de rente wordt aangerekend is vaak typerend voor een bepaalde kredietvorm. Bij een persoonlijke lening is er bijvoorbeeld zowat altijd sprake van een vaste rente welke wordt berekend aan de hand van het volledige geleende bedrag. Bij een doorlopend krediet wordt de rente (die doorgaans hoger ligt dan bij een persoonlijke lening) dan weer berekend aan de hand van het nog resterende bedrag. Met andere woorden, hoe meer u van uw lening heeft afgelost, des te lager de kosten liggen welke u dient te betalen. Hou er rekening mee dat deze keuze ook van grote invloed zal zijn op het totale kostenplaatje welke u zult moeten betalen voor uw krediet.

Bepalend voor de kostprijs 
De rente is allesbepalend voor de kostprijs van uw krediet. Zorg er omwille van deze reden voor dat u voor het afsluiten van een krediet op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden op vlak van rente, en dat u kiest voor de voor u meest gunstige kredietvorm. Houdt u wel van een berekend risico, dan kunt u een krediet afsluiten met een variabele rente. Met een beetje geluk wordt uw krediet hierdoor een stukje goedkoper. Heeft u echter pech, dan kan het u een aardige euro meer kosten dan u in eerste instantie had gedacht. Door te kiezen voor een vaste rente sluit u een dergelijk risico uit, maar heeft u ook geen enkele mogelijkheid om een goedkoper eindresultaat te bekomen.