Sociaal woonkrediet

Voor heel wat mensen is het afsluiten van een gewoon woonkrediet niet mogelijk, of niet voldoende interessant. Ook dergelijke mensen willen echter graag beschikken over hun eigen woning, maar is dat dan nog wel mogelijk? Verschillende woonkredieten staan het slechts toe om een bepaald percentage van de aankoopwaarde van uw woning te kunnen lenen zodat u altijd met een bepaalde eigen inbreng zit, maar wat wanneer u deze inbreng niet heeft? Ook de kosten op de aankoop van een woning dienen immers los van het woonkrediet te worden betaald. We overdrijven niet als we zeggen dat deze laatste ook behoorlijk hoog kunnen oplopen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het sociaal woonkrediet en hoe een dergelijk krediet u kan helpen om wel een woning aan te kunnen kopen.

Aan welke voorwaarden dien ik te voldoen voor het krijgen van een sociaal woonkrediet?

De voorwaarden voor het verkrijgen van een sociaal woonkrediet zijn niet zo strikt als u op het eerste zicht zou denken. Het betreft vooral algemene voorwaarden waar in principe iedereen wel aan kan voldoen. Allereerst dient de woning waarvoor u het sociaal woonkrediet wenst af te sluiten  de enige eigendom te zijn en dient u het in zijn geheel te bewonen. Mensen die een zelfstandige activiteit uitoefenen zal het goed doen om te weten dat een beperkte handelsactiviteit gewoon is toegestaan. De laatste voorwaarde heeft betrekking op de eventuele verkoop van de woning. De verkoopwaarde is immers beperkt volgens wettelijk vastgestelde normen.

Hoeveel kan ik lenen?

In tegenstelling tot bij diverse andere woonkredieten is het door middel van een sociaal woonkrediet mogelijk om tot 100% van de waarde van het huis dat u wenst aan te kopen te lenen. Daar komt bij dat er voor het lenen van een dergelijke hoeveelheid geld geen extra rente wordt aangerekend. U dient er wel rekening mee te houden dat het geld dat u kunt lenen wel deels afhankelijk is van uw financiële situatie. Het wil met andere woorden niet zeggen omdat u de mogelijkheid heeft om tot 100% van de waarde van uw woning te lenen dat ook uw financiële situatie een dergelijk krediet toelaat. Net als bij een gewoon woonkrediet zal de instelling die het sociaal woonkrediet verstrekt er zeker van willen zijn dat u in staat bent om het geleende bedrag volgens de voorwaarden terug te betalen.  Is dat niet het geval, dan kan ook een sociaal woonkrediet gewoon worden geweigerd of in het beste geval beperkt.

Wat met de rente?

De rente die wordt aangerekend op het sociaal woonkrediet is afhankelijk van de looptijd van het krediet. U kunt er voor kiezen om het sociaal woonkrediet af te sluiten voor een periode van 10, 15, 20, 25 en 30 jaar. Over het algemeen gezien kunnen we aannemen dat de rente gelegen is tussen de 4,20% en de 5,30%. Hoe langer de termijn, des te hoger ook de rente komt te liggen…

Sociaal woonkrediet simulatie

Net als bij andere woonkredieten is het ook bij een sociaal woonkrediet mogelijk om een zogenaamde simulatie uit te voeren. Aan  de hand van een sociaal woonkrediet simulatie kunt u snel en efficiënt te weten komen wat u kunt lenen en vooral op welke termijn u de lening kunt afsluiten en wat de kosten zijn die op het sociaal woonkrediet in rekening worden gebracht. U weet dus altijd waaraan u begint en aan welke voorwaarden u gedurende de looptijd van uw sociaal woonkrediet dient te voldoen. Hoe dan ook is een sociaal woonkrediet een bijzonder interessante mogelijkheid voor veel mensen om een eigen woning aan te kopen.