aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is voor heel wat mensen die een eigen huis willen kopen een ideale oplossing. Bij een normale hypothecaire lening dient er maandelijks een aanzienlijk bedrag te worden betaald. Terwijl dat bij een aflossingsvrije hypotheek niet het geval is. Zoals de naam reeds doet vermoeden wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek immers niet van het geleende bedrag afgelost.

In plaats daarvan dient u als kredietnemer enkel en alleen de kosten op de hypothecaire lening te betalen. Voor deze lening wordt soms ook geen einddatum afgesproken. Hierdoor wordt een aflossingsvrije hypotheek doorgaans ook wel eens een levenslange hypotheek genoemd.

Geen aflossing 

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangehaald wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet van het geleende bedrag afgelost. Dit heeft als voordeel dat u maandelijks niet veel geld dient te betalen. Maar het heeft als nadeel dat u als kredietnemer steeds met een bepaalde schuld blijft zitten. Daarbij dient u er eveneens rekening mee te houden dat u niet beschermd bent tegen een eventuele verhoging van de rente.

Het niet aflossen  van het geleende bedrag zorgt er eveneens voor dat de te betalen rente constant blijft. Waardoor u wel kunt genieten van een zo optimaal mogelijk fiscaal voordeel. Iets wat bij een gewone hypothecaire lening natuurlijk niet het geval is.

Beperkte hypotheekverschaffing

Het probleem met een aflossingsvrije hypotheek zit hem in het feit dat de aangegane lening veelal pas wordt afbetaald op het ogenblik  dat het huis waarvoor de lening werd afgesloten wordt verkocht. Dit zorgt er voor dat er bij een aflossingsvrije hypotheek ten allen tijde sprake is van een beperkte hypotheekverschaffing.

In de meeste gevallen zal een bank hierdoor slechts bereid zijn om een lening van zo’n 75% van het bedrag dat nodig is voor de aankoop van de woning te verstrekken. Op deze manier bouwt de bank een bepaalde zekerheid in dat ze bij een eventuele gedwongen verkoop min of meer voldoende geld binnenhaalt om de hypothecaire lening af te lossen. Dit zorgt er echter eveneens voor dat iemand die een aflossingsvrije hypotheek afsluit steeds ook zelf over een bepaalde hoeveelheid kapitaal dient te beschikken. Ook de resterende 25% van de aankoopsom dient immers betaald te worden.

Overlijdensrisicoverzekering

In tegenstelling tot vele andere hypothecaire leningen kent een aflossingsvrije hypotheek geen zogenaamde overlijdensrisicoverzekering. Dit wil zeggen dat, wanneer de persoon die de hypothecaire lening heeft afgesloten komt te overlijden, de nabestaanden verantwoordelijk zijn voor de verdere aflossing van de lening. Wanneer u dit wenst te voorkomen kunt u er voor kiezen om een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Maar let op, want deze kost een aardige som geld.

Conclusie

Een aflossingsvrije hypotheek kan interessant zijn voor mensen die van plan zijn om hun huis op een zeker tijdstip te verkopen. Wanneer de waarde van uw woning is gestegen kunt u met de opbrengst van de verkoop niet alleen uw lening afbetalen, maar  houdt u in het beste geval ook nog een mooie euro over. De winst kan dan vervolgens als startkapitaal gebruikt worden voor een nieuwe hypothecaire lening.

Probeer de aflossingsvrije hypotheek echter niet te zien als een gratis lening. De kostprijs welke u op het geleende bedrag zult betalen is aanzienlijk. Zeker wanneer we het vergelijken met andere hypothecaire leningen. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat u steevast kunt genieten van een optimaal fiscaal voordeel. En dat kan alleen wanneer er niet van het geleende bedrag wordt afgelost.