Kredietrating Spanje verlaagt door Moody’s

Het gaat niet goed met de kredietrating van Spanje. Begin oktober besloot Fitch om de kredietrating van Spanje te verlagen. Op 14 oktober volgde ook de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Moody’s bleef nog even afwachten, maar hakte vandaag de knoop dan toch uiteindelijk door. Ook Moody’s zet de kredietrating van Spanje nu op A1, wat twee stappen lager is dan de AA2 rating die het eerder had. Daarnaast laat Moody’s ook de vooruitzichten voor de toekomst op negatief staan waardoor een verdere verlaging niet valt uit te sluiten. Hoewel Moody’s langer heeft gewacht met het verlagen van de kredietrating dan de andere kredietbeoordelaars zijn ze wel strenger. Spanje krijgt van Moody’s immers de A1 rating toebedeeld, de vijfde hoogste rating van de kredietbeoordelaar. De andere kredietbeoordelaars kennen de vierde hoogste rating toe.