Lange termijn sparen

Steeds meer spaarders kiezen er voor om met een beperkt bedrag aan spaargeld aan lange termijn sparen te doen. Hier zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen is de rente die tegenwoordig op een spaarrekening wordt aangeboden veel te beperkt. Hoewel de spaarrekening nog steeds een bijzonder populaire mogelijkheid biedt om geld te sparen proberen toch veel meer mensen ook een stukje geld voor een langere periode vast te zetten. Lange termijn sparen wint daardoor een aanzienlijk marktaandeel. Dat grotere marktaandeel is echter niet alleen te wijten aan het feit dat de spaarrekening het deels laat afweten. Lange termijn sparen kan op verschillende manieren gebeuren en het is net die diversiteit die er voor zorgt dat zoveel spaarders worden aangesproken.

Lange termijn sparen met een vast bedrag 

Allereerst is er lange termijn sparen voor mensen die reeds over een (groot) bedrag aan spaargeld beschikken. U kunt er in dat geval voor kiezen om het bedrag volledig vast te zetten voor een periode die veelal loopt tot maximum 10 jaar.  In ruil voor het zo lang vastzetten van uw spaargeld ontvangt u een bepaalde rente. Deze rente is gegarandeerd en kan voor bestaande contracten met andere woorden niet zomaar worden aangepast. De rente op deze vorm van geld sparen ligt veel hoger dan bij een gewone spaarrekening het geval is waardoor de spaarder een optimaal rendement haalt uit zijn spaargeld. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat hij  zijn spaargeld voor 10 jaar kwijt is.

Lange termijn sparen met een vast maandelijks bedrag

Wanneer u niet meteen over een groot bedrag beschikt kunt u er eveneens voor kiezen om iedere maand een bepaald bedrag te sparen. In dit geval sluit u een overeenkomst af waarin staat dat er iedere maand een bepaald bedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven.  Dat bedrag wordt opgespaard en voorzien van een bepaalde jaarlijkse intrest. Zoals u kunt verwachten zal de opbrengst een opbouwen karakter vertonen waarbij de hoogste rente wordt behaald in de laatste jaren. Let wel, een belangrijk verschil tussen deze vorm van lange termijn sparen en een termijnrekening is dat u bij een TAK 21 na een periode van 8 jaar en 1 dag uw geld vrij van roerende voorheffing ontvangt. Op een termijnrekening bent u steeds wel roerende voorheffing verschuldigd.

Is lange termijn sparen interessant?

Lange termijn sparen is hoe dan ook een zeer interessante mogelijkheid om geld te sparen. Hoewel u er altijd rekening mee dient te houden dat u, uw spaargeld voor een bepaalde periode moet kunnen missen kunt u op het einde van de rit een mooi rendement verwachten. Daarnaast is het kapitaal bij deze vormen van geld sparen steeds gewaarborgd waardoor u na verloop van tijd niet voor vervelende verrassingen komt te staan.