Renovatielening

Iedereen is er natuurlijk trots op dat hij of zij over een eigen huis beschikt. Laat ons eerlijk zijn, vooral vandaag de dag is het alles behalve voor de hand liggend om nog een huis te kunnen kopen. Wanneer u dan toch over een huis beschikt wenst u dat, dat huis er zo goed mogelijk uitziet. Op zich is dat natuurlijk perfect mogelijk, alleen kan ook een huis te maken krijgen met de tand des te tijds. Bijgevolg kan het op een bepaald ogenblik noodzakelijk zijn om te denken aan een renovatie en dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die de renovatielening u te bieden heeft. Denkt u er met andere woorden over na om uw huis te renoveren, lees dan snel dit artikel over de voor- en nadelen van de renovatielening.

Read the rest of this entry »

Krediet simulatie

Niemand zit er vandaag de dag op te wachten om in een financieel avontuur te stappen zonder dat hij precies weet waaraan hij begint. Het afsluiten van een krediet is in vergelijking met vroeger hoe dan ook een stuk eenvoudiger geworden. Het is mogelijk om minder geld te lenen door middel van een krediet en ook de mogelijkheden zijn veel diverser. Had u vroeger geprobeerd om een krediet af te sluiten voor een bedrag van amper 1000 euro, dan was het u waarschijnlijk niet gelukt. Tegenwoordig bestaat die mogelijkheid wel, sterker nog, ze wordt bijna iedere dag geraadpleegd door één of meerder kredietnemers. Om tot in detail te weten te komen wat u kunt verwachten van een bepaald krediet raden we u aan om altijd gebruik te maken van een krediet simulatie. Wenst u hier graag meer over te weten? Lees dan snel de inhoud van dit artikel.

Read the rest of this entry »

Klassieke zichtrekening BKCP Bank flink duurder

BKCP Bank heeft bekend gemaakt dat hun klassieke zichtrekening, beter bekend als de BKCP Classic vanaf 1 juli 2012 aanzienlijk duurder zal worden. De BKCP Classic zichtrekening kent vandaag de dag een vergoeding voor het jaarlijks beheer, maar die vergoeding wordt van 0,41 euro opgetrokken naar 1 euro. Daar blijft het echter niet bij, want naast de vergoeding voor het beheer wordt ook het zogenaamde basispakket met 48 verrichtingen duurder.

Dit basispakket kost normaal 0,50 euro, maar wordt nu opgetrokken naar 2 euro. De BKCP Classic zichtrekening is een zichtrekening voor mensen die over minder dan 30.000 euro bij de bank beschikken. Wie meer kapitaal bij de bank heeft ondergebracht kan kiezen voor de Excellence zichtrekening. De kostprijs van de Excellence zichtrekening blijft ongewijzigd.

Rentes nieuwe staatsbon bekend

Gisteren werden de rentes op de nieuwe staatsbon bekend gemaakt. Er worden twee staatsbons uitgegeven waarvan één met een looptijd van 5 jaar en één met een looptijd van 8 jaar. Wie er voor kiest om in te schrijven op de staatsbon met een looptijd van 5 jaar zal daarvoor kunnen rekenen op een jaarlijkse rente van 2,25 procent.

Wanneer u, uw geld iets langer kunt missen en u bijgevolg kiest voor de staatsbon met een looptijd van 8 jaar zult u hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen van 3 procent. U dient er rekening mee te houden dat op deze percentages ook nog eens roerende voorheffing wordt afgehouden. Heeft u interesse om in te tekenen op één van deze nieuwe staatsbons, dan kunt u dit doen tussen 23 mei en 1 juni.

Credit Europe verlaagt de rente op termijnrekeningen

Credit Europe heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat het de rente op haar termijnrekeningen gaat verlagen. Op zich is de daling begrijpelijk, al is er wel één punt dat behoorlijk opvallend te noemen is. De rente op een termijnrekening met een looptijd van 10 jaar daalt immers met 0,25 procent. Eerder konden spaarders die gebruik maakten van deze termijnrekening rekenen op een rente van 4,50 procent, maar deze daalt nu dus naar 4,25 procent. We geven u graag een overzicht van de actuele rentes op de termijnrekeningen van Credit Europe.

De rente op de termijnrekeningen met een looptijd van 3, 6 en 9 maanden blijft behouden. Op een termijnrekening van 3 maanden kunt u met andere woorden nog steeds rekenen op een rente van 1,50 procent. De rente op een termijnrekening met een looptijd van 6 en 9 maanden blijft behouden op 1,75 procent. De rente op de termijnrekening met een looptijd van 1 jaar wordt verlaagd van 3 naar 2,50 procent. De rente op de termijnrekening met een looptijd van 2 jaar blijft wel 3,25 procent.

Wie een termijnrekening wenst te openen met een looptijd van 3 jaar zal het vanaf heden bij Credit Europe moeten stellen met een rente van 3,50 procent in plaats van 3,75 procent. De rente op de termijnrekening op 4 jaar blijft behouden op 3,50 procent terwijl ook de rente op de termijnrekening op 5 jaar 4 procent blijft. De opbrengst van de termijnrekening op 7 jaar wordt wel teruggeschroefd, namelijk tot een percentage van 4 procent. Voorheen bedroeg de rente op deze termijnrekening 4,30 procent.

En dan tot slot de termijnrekening op 10 jaar. De opbrengst van deze termijnrekening daalt zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald van 4,50 naar 4,25 procent.

Aandeelhoudersvergadering Belgacom keurt dividend van 2,18 euro per aandeel goed

Vandaag vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Belgacom plaats. Aandeelhouders hebben op de vergadering ingestemd met een dividend van 2,18 euro per aandeel over het boekjaar van 2011. Deze beslissing zorgt er voor dat de Belgische staat als belangrijkste aandeelhouder een dividend krijgt uitgekeerd van 394 miljoen euro.

Het dividend van 2,18 euro per aandeel komt niet als een verrassing. Het dividend werd immers op gelijke hoogte gehouden van het boekjaar 2010.

ABN Amro weigert Griekse lening kwijt te schelden

De bank ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat het openstaande leningen aan Griekenland voor een totale waarde van 880 miljoen euro niet zal kwijtschelden. De Nederlandse bank heeft aangegeven hoe dan ook niet te begrijpen waarom de leningen op de lijst met saneringen staan. Het betreft volgens de bank leningen die verstrekt werden aan Griekse bedrijven en niet aan de Griekse overheid. Daarbij vormen het leningen die door de Griekse overheid wel gewaarborgd zijn. Dat Athene daar anders over denkt doet volgens de Nederlandse bank ook niets terzake.

In ieder geval vormt de beslissing een flinke aderlating voor een land dat in een nooit geziene economische crisis verkeerd. De Griekse bedrijven die de lening toegekend hebben gekregen moeten nu immers nog die 880 miljoen euro zien te vinden en dat zal alles behalve een eenvoudige opdracht worden.

Benzine wordt eindelijk nog eens goedkoper

Voor het eerst sinds lange tijd wordt benzine morgen een klein beetje goedkoper. De prijs voor een liter Super 95 daalt naar een hoogte van maximaal 1,777 euro. De prijs van een liter Super 98 wordt verlaagd naar maximaal 1,797. Dit heeft de federale overheidsdienst Economie eerder vandaag bekend gemaakt.

Wanneer we de prijsdalingen onder de loep nemen stellen we vast dat het telkens gaat om een prijsdaling van 2,7 eurocent. Het nieuws is opvallend omdat eerder deze maand de prijs nog naar een nieuwe recordhoogte steeg.

Fluxys wil 100 tot 350 miljoen euro ophalen met obligaties

De beheerder van het aardgasnet Fluxys heeft bekend gemaakt dat het met de uitgifte van obligaties een bedrag tussen de 100 en 350 miljoen euro wil ophalen. Het bedrag zou nodig zijn om haar investeringen van de komende jaren mee te helpen financieren. Het zou gaan om investeringen die goed zijn voor een totaalbedrag van zomaar even 1,5 miljard euro. De obligatie lijkt op het eerste zicht in ieder geval best interessant te zijn.

De obligatie van Fluxys zal worden uitgegeven voor een termijn van 6 jaar terwijl intekenen mogelijk wordt vanaf 1000 euro. Beleggers die deze obligatie aanschaffen kunnen daarbij rekenen op een jaarlijkse coupon van 4,250 procent. Let wel, de obligaties worden uitgegeven tegen 101,875 procent waardoor de daadwerkelijke rente op 3,894 procent komt te liggen. Intekenen op de obligatie kan van 4 tot 27 april 2012.

Friesland Bank en Rabobank gaan fusioneren

Een woordvoerder van Rabobank heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat de bank gaat fusioneren met de Friesland Bank. De woordvoerder liet weten dat Friesland Bank te klein is geworden om opgewassen te zijn tegen de economische crisis. Het zou daardoor onverantwoord zijn geweest om de bank zelfstandig verder te laten  bestaan. Friesland Bank zal worden opgenomen door Rabobank en wordt daardoor een honderd procent dochter. De naam Friesland Bank zou de komende twee jaar wel nog blijven bestaan. Wat daarna zal gebeuren is momenteel nog niet bekend.

De beperkte omvang van Friesland Bank zou dus niet opgewassen zijn tegen de financiële crisis die momenteel ook Nederland in haar greep heeft. De resultaten van de bank zouden reeds enige tijd onder druk hebben gestaan en daardoor zou de toekomst van zowel de werknemers als de klanten van Friesland Bank op de helling staan. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken was een overname door een sterke bank absoluut noodzakelijk en zo geschiede…