Pensioensparen

We overdrijven niet wanneer we zeggen dat er heel wat mensen zijn die niet met hun pensioen rond kunnen komen. Het is toch jammer om een heel leven lang hard te hebben gewerkt om vervolgens na al die jaren vast te moeten stellen dat u eigenlijk uw huidige levensvorm niet meer kunt aanhouden omdat uw pensioen ontoereikend is. Vooral voor mensen die beslissen om een zelfstandig beroep uit te oefenen is het pensioen waar ze op kunnen rekenen vaak ondermaats. Sterker nog, onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel niet voldoende heeft aan zijn pensioen om een mooie oude dag te kunnen beleven. Nadat dit nieuws bekend werd gemaakt hebben banken en financiële instellingen er massaal voor gekozen om een spaarplan aan te bieden dat toch een bepaalde zekerheid biedt voor mensen die een goed pensioen willen beleven. Het pensioensparen was geboren en dat is precies waar dit artikel over gaat.

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is zoals de naam reeds doet vermoeden letterlijk sparen voor uw pensioen. Door middel van een maandelijkse (of jaarlijkse) premie bouwt u een bepaald kapitaal op. Dat kapitaal wordt vastgezet voor een bepaalde periode tot op het ogenblik dat de verzekeringnemer (pensioensparen is immers een vorm van spaarverzekering) de leeftijd van respectievelijk 65 jaar heeft bereikt. In het jaar waarop de  verzekeringnemer 65 wordt zal met andere woorden de uitkering van de verzekering plaatsvinden. Het opgespaarde kapitaal zal dan, aangesterkt met de winst in één keer worden uitbetaald. Het bedrag dat u kunt betalen wordt op jaarbasis beperkt tot 880 euro. Dit is het fiscaal plafond, want pensioensparen biedt u (gezien de lange looptijd van het spaarplan) als vanzelfsprekend ook een bepaald fiscaal voordeel. In de meeste gevallen wordt er door de financiële instelling waarbij u pensioensparen afsluit dan ook voor gekozen om een constante maandelijkse betaling te doen van 73,33 euro. Nogmaals, dit is het maximumbedrag dat u kunt sparen binnen pensioensparen.

Kan ik pensioensparen combineren?

Wanneer u reeds pensioensparen heeft afgesloten, maar u nog meer wenst te sparen voor later zijn er natuurlijk nog legio andere mogelijkheden voor handen. Het staat u vrij om naast pensioensparen nog een andere spaarverzekering af te sluiten voor later. In dit geval dient u er wel rekening mee te houden dat de tweede spaarverzekering doorgaans geen fiscaal voordeel met zich meebrengt.  Door enkel en alleen gebruik te maken van pensioensparen bent u er in ieder geval reeds zeker van dat u (afhankelijk van de leeftijd waarop u begint met sparen) later van een goed pensioen zult kunnen genieten.

Begin vroeg met pensioensparen!

Wie er over nadenkt om te starten met pensioensparen doet dit best op jonge leeftijd. Het interessantst is het natuurlijk om te beginnen tussen de leeftijd van 18 en 21 jaar. Op deze manier begint u vroeg met het opbouwen van het nodige kapitaal en kunt u na afloop van de spaarverzekering rekenen op een zeer aanzienlijk kapitaal waarmee u probleemloos uw oude dag door kunt brengen. Veel jongeren schuiven pensioensparen voor zich uit en claimen dat ze nog tijd genoeg hebben om er aan te beginnen, maar dat is absoluut niet het geval. In dit kader zijn het vooral de ouders of de directe omgeving van de jongere die hen moet stimuleren om op jonge leeftijd reeds te beginnen met pensioensparen. Het lage maandelijkse bedrag moet eveneens een stimulans zijn voor jongeren.

Wat bij overlijden?

Pensioensparen is zoals blijkt uit dit artikel dus bijzonder interessant, maar wat wanneer de persoon die de spaarverzekering heeft afgesloten gedurende de looptijd komt te overlijden? Waar gaat het opgespaarde geld dan heen?  Aan zowat iedere polis pensioensparen is een clausule verbonden die stelt dat, wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden tijdens de looptijd van het pensioensparen, de uitbetaling gebeurt ten behoeve van de nabestaanden. Bij het afsluiten van het pensioensparen dient u deze persoon op te geven. Bij overlijden zal dan ook een vooraf vastgesteld bedrag (dat afhankelijk is van de betalingen die reeds werden uitgevoerd) worden uitgekeerd aan de nabestaande in kwestie.

Conclusie; pensioensparen is interessant

Zoals mag blijken uit dit artikel is pensioensparen een bijzonder interessante manier om te sparen voor later. Sterker nog, financieel adviseurs zijn het er over eens dat het niet één van de beste mogelijkheden is, maar gewoon “de” beste. De maandelijkse kostprijs ligt relatief laag en het fiscaal voordeel zorgt er voor dat u niet hoeft te wachten tot u op pensioen bent om voordeel uit uw pensioensparen te kunnen halen. We kunnen het echter niet genoeg zeggen dat het zeer belangrijk is om met pensioensparen te starten op jonge leeftijd. Hoe vroeger je begint, des te groter het kapitaal zal zijn dat je gedurende de looptijd van de spaarverzekering kunt opsparen en des te groter natuurlijk ook de winst zal zijn.