Sparen voor kind

De financiële crisis heeft er voor gezorgd dat heel wat mensen hun vertrouwen in de klassieke spaarrekening hebben opgezegd. .Vooral grootbanken zagen hun aantal spaarrekeningen aanzienlijk dalen. Mensen werden bang voor de mogelijke gevolgen van een faillissement van de banken, en kozen er spontaan voor om hun spaargeld (of toch in ieder geval een deel er van) op te vragen. Niet alleen de klassieke spaarrekening, maar ook de spaarrekening voor minderjarigen heeft de voorbije jaren geen al te beste cijfers weten te behalen, en dat is exact waar dit artikel over gaat. Is sparen voor uw kind door middel van een spaarrekening voor minderjarigen nog wel interessant? We geven u in dit artikel graag een antwoord op deze toch wel belangrijke vraag.

Kan ik geld afhalen van de spaarrekening van mijn kind? 

U dient er rekening mee te houden dat een spaarrekening voor een minderjarige onderworpen is aan zeer strenge regels, en dat niet alleen wat betreft het kind waarvoor de spaarrekening werd afgesloten, maar ook voor  de ouder die de spaarrekening heeft afgesloten. Eén van de regels is bijvoorbeeld dat het voor de ouder niet mogelijk is om geld dat in eerste instantie door hun op de spaarrekening werd overgeschreven terug af te halen. Het afsluiten van een spaarrekening voor uw kind kan een interessante manier zijn om te sparen voor later, maar hou er dus rekening mee dat het bedrag dat u op de spaarrekening overmaakt eigenlijk zo goed als verdwenen is. U kunt er gedurende een bepaalde periode in ieder geval geen aanspraak meer op maken.

Waarom een spaarrekening voor mijn kind afsluiten? 

Hoe we het ook draaien of keren, een spaarrekening is en blijft een veilige manier om geld te sparen. De opbrengsten van een spaarrekening mogen dan de voorbije jaren over het algemeen een neerwaartse trend kennen, het is nog steeds één van de veiligste en efficiëntste manieren om geld te sparen, zeker wanneer uw kind de begunstigde is. Wanneer u geld wilt sparen voor uw kind wilt u immers geen risico nemen. In deze is de keuze voor een grootbank of een privé bank natuurlijk wel van belang. De kans dat u, uw spaargeld bij een privé bank kwijtraakt is immers altijd veel minder groot dan bij een grootbank. Daar staat dan wel tegenover dat de winst doorgaans een stukje lager ligt.

Hoe sparen op een spaarrekening voor mijn kind?

In principe kunt u op twee verschillende manieren geld sparen voor uw kind wanneer u gebruik maakt van een spaarrekening. In de meeste gevallen kiezen ouders er voor om een periodieke betaling uit te laten voeren.  In dit geval wordt er bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag van de zichtrekening naar de spaarrekening van uw kind overgeschreven. Op deze manier weet u dat het kapitaal voor uw kind groeit terwijl u zelf controle blijft behouden over het bedrag dat wordt gespaard. Een tweede mogelijkheid is door een eenmalige storting. Er wordt bij het afsluiten van de spaarrekening een groot bedrag overgemaakt welke jaarlijks een bepaalde winst opbrengt. Deze winst wordt op de spaarrekening zelf bijgeschreven waardoor het kapitaal een nagenoeg vaste groei kent.

Conclusie

Sparen voor uw kind door middel van een speciale spaarrekening voor minderjarigen is zeker en vast interessant. Wanneer uw kind volwassen is (of met andere woorden de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt) kan deze aanspraak maken op het door u opgespaarde kapitaal.  Hou er bij het afsluiten van een spaarrekening voor minderjarigen vooral rekening mee dat u als ouder wel een volmacht over de rekening blijft houden, maar u ondanks die volmacht niet gerechtigd bent om het opgespaarde bedrag terug af te halen. Alle rechten gaan op dat vlak dus eigenlijk uit naar het kind waarvoor u de spaarrekening heeft afgesloten.