“Autorijden wordt in België onbetaalbaar”

Standaard

De mobiliteitsorganisatie Touring heeft aangegeven te pleiten voor het opnieuw invoeren van het negatieve cliquetsysteem. Dit systeem zorgde er tot en met december 2011 voor dat de accijnzen op brandstof werden verlaagd van zodra de brandstofprijs te hoog werd. Dit is altijd een goed systeem geweest om er voor te zorgen dat Belgen zich niet blauw zouden betalen aan brandstof, maar de overheid heeft er voor gekozen om dit systeem vanaf januari 2012 af te schaffen.

Touring waarschuwt de Belgische overheid echter dat het afschaffen van dit systeem wel eens nefast zou kunnen zijn voor de Belgische economie. Wanneer mensen zoveel moeten betalen voor hun brandstof zal er niet veel geld overblijven voor andere aankopen. Dit zal de koopkracht vervolgens doen dalen wat een rechtstreeks gevolg zal hebben voor de inkomsten van bedrijven en dus ook voor die van de overheid. Hoe minder inkomsten een bedrijf heeft, des te minder belastingen deze zal betalen. Het FOD Financiën heeft op het bericht van Touring meteen laten weten dat ze niet van plan zijn om het negatieve cliquetsysteem terug in te voeren.

Toch Buffett-taks voor rijke Amerikanen

Standaard

De Amerikaanse president zal maandag voorstellen om een nieuwe belasting in rekening te brengen voor rijke Amerikanen. Het zou gaan om een zogenaamde “Buffett-taks” die zal aangerekend worden aan Amerikanen die meer dan één miljoen dollar per jaar verdienen. Op deze manier wil de Amerikaanse president er voor zorgen dat de rijken evenveel moeten bijdragen aan de economie van het land als de middeninkomens.

De nieuwe belasting voor de rijken komt er als onderdeel van het plan om de staatsschuld van de Verenigde Staten in te dijken. Opvallend is vooral dat het voorstel tot het heffen van meer belasting op de superrijken afkomstig is van iemand die zelf ook een aardig vermogen bezit. Het was immers niemand minder dan de miljardair Warren Buffett die aangaf dat het wel zo eerlijk zou zijn om de Amerikanen met een groot inkomen evenveel te laten betalen als de middeninkomens. Lange tijd werd dit voorstel van tafel geveegd, maar nu lijkt het er dan uiteindelijk toch aan te zullen gaan komen.

Belasting op toegangsprijs Franse pretparken blijft ongewijzigd

Standaard

Het Franse parlement moest vandaag een voorstel stemmen over het al dan niet verhogen van de belasting op de toegangsprijs voor themaparken in Frankrijk. Er lag een voorstel op tafel om de belasting zomaar even te verdrievoudigen. Het voorstel kwam er nadat de Franse president Nicolas Sarkozy had gevraagd aan zijn regering om geld te vinden. Dit geld zou dan vervolgens gebruikt worden om het gat in de begroting te dichten. Het optrekken van de belasting op de toegangskaartjes voor themaparken van 5,5 naar 19,6 procent moest zorgen voor nieuwe inkomsten van zomaar even ruim 90 miljoen euro. Het voorstel werd door het Franse parlement echter verworpen.