België haalt 35 miljoen euro op met nieuwe staatsbon

Standaard

Mnister van Financiën Steven Vanackere heeft vandaag bekend gemaakt dat Belgen tot en met gisteren voor zo’n 35 miljoen euro hebben ingetekend op de Belgische staatsbon. Er werd een bedrag genoteerd van 15,7 miljoen euro voor de staatsbon op 5 jaar en 19,3 miljoen voor deze op 8 jaar. Eigenlijk zijn dit nog opmerkelijk hoge cijfers. In vergelijking met de laatste staatsbon van vorig jaar ligt de rente immers aanzienlijk lager. Een lagere rente staat ook gelijk aan een kleinere winst en die kan nefast zijn omwille van het feit dat er op de nieuwe staatsbon een roerende voorheffing van 21 procent in plaats van 15 procent wordt aangerekend. De eerste uitgifte van de Belgische staatsbon van 2012 wordt morgen afgesloten.

Belgische welvaart terug naar niveau van 2006

Standaard

Onderzoek heeft aangetoond dat de Belgische welvaart vandaag de dag is teruggevallen naar het niveau van 2006. Opmerkelijk is vooral dat de schade voor België die wordt veroorzaakt door de economische crisis blijkbaar alles bij elkaar gezien nog relatief beperkt blijft. Andere “rijke” landen verwachten immers een terugval naar het niveau van 2004 of zelfs van 2002. Het is vooral de Belgische vastgoedmarkt die er voor zorgt dat het verlies op vlak van levensstandaard relatief beperkt blijkt. Vorig jaar stegen de huizenprijzen zelfs tot een absolute recordhoogte. Voor Griekenland geldt dat de levensstandaard zomaar even met 12 jaar is teruggebracht. Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verloren elk ook zo’n 8 tot 10 jaar. Het enige land dat in Europa nog beter stand weet te houden dan België is (zoals te verwachten viel) Duitsland.

Nooit meer Belgen met pensioen dan het voorbije jaar

Standaard

In de krant De Tijd stond vandaag te lezen dat nooit eerder zoveel Belgen met pensioen zijn gegaan als het voorbije jaar het geval was. Alleen al in de privé-sector is er sprake van ruim 34.000 nieuwe gepensioneerden. Wanneer we de totale kosten die het RVP (beter bekend als de Rijksdienst voor Pensioen) nu moet uitkeren aan gepensioneerden vergelijken met die van 2010 zien we een stijging van zomaar even 5,7 procent. Dat is vooral opmerkelijk omdat er ook in 2010 reeds een sterke groei werd waargenomen. Volgens velen is dit het zoveelste bewijs van de vergrijzing van België.

Europese Commissie: Belgische economie zal 0,1 procent krimpen

Standaard

De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat volgens haar verwachtingen de Belgische economie dit jaar met zo’n 0,1 procent zal krimpen. De economische vooruitzichten hebben volgens de Europese Commissie eveneens aangegeven dat de te verwachten inflatie dit jaar zo’n 2,7 procent zal bedragen. Het zou vooral de groter wordende export van het land zijn die er in het derde kwartaal van het jaar voor zou zorgen dat de economie tijdelijk even terug zou opleven. Het zou echter om een lichte stijging gaan. We zouden moeten wachten tot het laatste kwartaal van het jaar alvorens de economie zichzelf terug zou aansterken.

Belg maakt hypothecaire lening zelf iets zwaarder

Standaard

Immotheker heeft een analyse gemaakt op basis van 5000 van haar klanten en daar zijn enkele opmerkelijke conclusies uit naar voor gekomen. Eén van de conclusies stelt onder andere dat Belgen hun hypothecaire lening zelf zwaarder maken dan vroeger. Dit heeft alles te maken met het  bedrag dat wordt geleend. Veel wordt er immers voor gekozen om een bepaald bedrag extra te lenen zodat enkele extra maanden aflossing bekomen kunnen worden. Verder bleek uit het onderzoek van Immotheker ook dat Belgen over een grotere eigen inbreng beschikken dan vroeger en dat men er steeds vaker voor kiest om met eigen middelen de kosten voor de aankoop van een huis te financieren. Wat de maandelijkse afbetaling betreft ziet Immotheker geen verschil in vergelijking met vroeger. De afbetalingslimiet zou volgens Immotheker dan ook reeds bereikt zijn.

Wat de rentevoet op een hypothecaire lening betreft is er een lichte daling merkbaar ten opzichte van vroeger. Wie kan genieten van een basis rentevoet kan immers tegenwoordig rekenen op een rente van ongeveer 3,82 procent. Tegenover vroeger is dit een verschil van zo’n 0,78 procent.

Rente op nieuwe Belgische staatsbon flink lager

Standaard

Op 4 maart wordt de nieuwe Belgische staatsbon uitgegeven. In vergelijking met de vorige uitgave van de staatsbon dient u geen al te hoge rente te verwachten. Wie intekent op de staatsbon met een looptijd van 5 jaar kan immers slechts rekenen op een rente van 2,35 procent bruto. Tekent u in op een staatsbon met een looptijd van 8 jaar, dan kunt u een brutorente verwachten van 3,10 procent. Wanneer we deze rentes gaan vergelijken met de rentes die werden geboden op de staatsbon van eind vorig jaar zien we grote verschillen. De rente op een staatsbon met een looptijd van 5 jaar lag eind vorig jaar nog op 4 procent. Tekende u toen in op een staatsbon op 8 jaar, dan was deze zelfs goed voor een rente van 4,20 procent.

Op de nieuwe staatsbon intekenen is mogelijk van 23 februari tot en met 3 maart en kan vanaf een minimumbedrag van 200 euro. Verwacht wordt dat met de nieuwe uitgifte van de Belgische staatsbon heel wat minder geld zal opgehaald worden dan eind vorig jaar het geval was.

Cash betalen voor aankopen boven 5000 euro wordt verboden

Standaard

De Belgische regering buigt zich over een voorstel om alle  cash betalingen voor bedragen van meer dan 5000 euro te verbieden. Het zou in eerste instantie uitsluitend gaan over de aankoop van goederen, maar er wordt verwacht dat dit snel zal worden uitgebreid naar diensten. Nu mag een handelaar nog bedragen tot en met 15.000 euro cash aanvaarden, maar daar wil de regering definitief komaf mee maken. De reden om deze nieuwe wet door te voeren komt er in de strijd tegen witwaspraktijken. Door cash aankopen voor bedragen van meer dan 5000 euro te verbieden hoopt de regering het witwassen van geld moeilijker te maken.

Opmerkelijk is de regeling die getroffen zal worden wat voorschotten betreft. Ook voorschotten op grote aankopen van meer dan 5000 euro zouden immers onderworpen worden aan speciale regels. Hoe dit precies zal uitpakken is momenteel nog niet bekend. Unizo heeft inmiddels gereageerd op de nieuwe wet in wording en zegt de reden van de regering te begrijpen. De organisatie vraagt wel om de nodige duidelijkheid te verstrekken wat de voorschotten betreft.

Roerende voorheffing in België definitief van 15 naar 21 procent

Standaard

De kogel is door de kerk. Vanaf 1 januari 2012 zult u op de intresten uit beleggingen geen 15 procent, maar 21 procent roerende voorheffing betalen. Wanneer u door middel van intresten uit beleggingen en dividenden meer dan 20.000 euro op jaarbasis verdient geldt nog een extra belasting van 4 procent. In dit geval dient u er dus rekening mee te houden dat de RV geen 21 procent, maar 21 + 4 = 25 procent zal bedragen. De vrijstelling van roerende voorheffing op spaarrekeningen blijft vooralsnog wel gewoon bestaan. Ook de roerende voorheffing op de staatsbon die werd uitgeschreven eind november wordt op 15 procent gehouden. Het is echter nog maar de vraag of het niet eerder een kwestie van tijd is alvorens ook deze net als de RV op spaarrekeningen zal worden opgetrokken.