“Griekse economie krimpt met 4,5 procent”

Standaard

De Griekse centrale bank heeft voorzichtig een indicatie gegeven van de verwachte economische krimp in het land voor 2012. De Griekse centrale bank stelde dat de economie van Griekenland dit jaar met zomaar even 4,5 procent zou krimpen. Dat is veel, zeker omdat vorig jaar de economie van het land al kromp met 6,9 procent. Als de Griekse economie zich dit jaar niet kan herstellen betekent dat het vijfde opeenvolgende jaar waarin er een daling van de economie wordt vastgesteld.

De Griekse centrale bank is tot slot ook niet bijster positief over de verwachte werkloosheid, deze zou boven de 19 procent uitstijgen. Pittig detail is wel dat de vooruitzichten van de Griekse centrale bank, ondanks het feit dat deze niet echt goed zijn, positiever zijn dan die van het IMF. Het IMF verwacht immers een daling van de Griekse economie met 4,8 procent.

Ook Italië is officieel in recessie

Standaard

Eerder vandaag raakte bekend dat ook Italië vanaf heden officieel een land in recessie is. De economie van het land kromp in het laatste kwartaal van 2011 met 0,7 procent van het inmiddels beruchte bbp. Deze informatie raakte bekend nadat cijfers van het statistisch bureau werden geëvalueerd. In het derde kwartaal van 2011 bedroeg de krimp reeds 0,2 procent. Officieel wordt gesteld dat, wanneer een land twee opeenvolgende kwartalen te maken krijgt met een krimpende economie er sprake is van een recessie.

De Italiaanse regering maakte eerder reeds bekend dat het dit jaar een negatieve groei van 0,4 procent verwacht. Deze uitspraak staat echter haaks op de verwachtingen van diverse financiële instellingen. Zij verwachten immers dat de negatieve groei veel groter zal zijn.

Nederlandse economie met 0,7 procent gekrompen

Standaard

In het laatste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie zo’n 0,7 procent gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In dat kwartaal werd echter reeds een daling opgemerkt van 0,4 procent. Deze daling is geen goed nieuws voor Nederland, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zorgt dit er voor dat het land in een zogenaamde recessie is terechtgekomen. Er is echter ook goed nieuws. Wanneer we het hele jaar 2011 gaan bekijken is er geen daling waarneembaar, maar een stijging van 1,2 procent.

Groei Griekse economie pas in 2013?

Standaard

Nieuwe cijfers doen de discussie over het al dan niet economisch stand kunnen houden van Griekenland wederom oplaaien. Uit onderzoek is immers gebleken dat de Griekse economie ook volgend jaar met zo’n 2,8 procent zou gaan krimpen. Er zou tot 2013 nodig zijn om een lichte stijging waar te kunnen nemen. De stijging zou echter gaan om zo’n 0,7 procent waardoor van een heus inhaalmanoeuvre eigenlijk geen sprake kan zijn. Griekenland is trouwens niet het enige land die het volgend jaar nog zwaarder te verduren zal krijgen. Ook Portugal en natuurlijk ook Italië zien op tegen een jaar waarin de economie alles behalve vooruitgang zal boeken. Voor Portugal wordt zelfs een daling verwacht van 3 procent.

Turkse economie kent een sterke groei

Standaard

Terwijl verschillende landen het op economisch vlak moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden kent Turkije net een zeer sterke groei. De economie groeide er in het tweede kwartaal van dit jaar met zomaar even 8,8 procent. Economen hadden eerder al een mooie groei vooropgesteld van de Turkse economie, maar bleven altijd steken rond de 6,4 procent. De werkelijke groei overtreft dan ook de verwachtingen. In het eerste kwartaal werd nog een groei waargenomen van 11,6 procent.

Meteen vier procent verlies voor beurs Tokio

Standaard

De ongerustheid wat betreft de Europese schuldencrisis en daarmee ook de algemene wereldeconomie neemt toe. Dat was gisteren goed voelbaar op de Europese beurzen. Vandaag blijkt ook de beurs van Tokio dit voorbeeld te volgen. Meteen na opening maakte de beurs immers reeds een aanzienlijk verlies van zomaar even 4 procent. Aan de andere kant van de wereld, namelijk in Australië, sloot de beurs af met een verlies van zo’n kleine 2 procent.

Dexia boekt verlies van 4 miljard

Standaard

Dexia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van zomaar even 4 miljard euro. Eerder gaf Dexia zelf reeds aan dat het schoon schip wilde maken waardoor er een verlies zou zijn van zo’n 3 miljard in het tweede kwartaal. Nu blijkt daar dus nog één miljard extra bijgekomen te zijn die onder meer veroorzaakt zou zijn door de geleverde bijdrage in de heropbouw van de Griekse economie. Daar investeerde Dexia immers zo’n 338 miljoen euro in. Ook de verkoop van het Israëlitische filiaal heeft Dexia met een aardig verlies opgezadeld van nog eens 143 miljoen euro. Om af te ronden nog even een enigszins pijnlijke vergelijking. In dezelfde periode vorig jaar maakte Dexia immers nog een winst van 248 miljoen euro…

Portugal blijft zwakke economische schakel

Standaard

Portugal is één van de Europese landen die het op economisch vlak zwaar te verduren krijgt. Het Zuid-Europese land ziet z’n economie dit jaar met zo’n 2 procent krimpen, maar het einde lijkt nog lang niet in zicht. De Portugese Centrale Bank bracht eerder een rapport uit waarin stond te lezen dat de economie na een daling van 1,4 procent dit jaar in 2012 zo’n 0,3 procent zou stijgen. Het nieuwe rapport is echter veel minder positief. Daar staat in te lezen dat de Portugese economie na de 2% dit jaar ook volgend jaar verder krimpt met nog eens 1,8 procent. In mei van dit jaar kenden de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds Portugal nog een lening toe van 78 miljard dollar.

Allianz steunt Griekenland met 300 miljoen

Standaard

Bestuursvoorzitter Michael Diekmann van Europa’s grootste verzekeringsconcern Allianz heeft bekend gemaakt dat men wil helpen om een dreigend faillissement van Griekenland tegen te gaan. Een faillissement van Griekenland zou immers een grote impact hebben op de Europese economie. Volgens Allianz zou de impact zelfs groter zijn dan het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Door te investeren hoopt Allianz kredietverstrekkers in Griekenland toch een bepaalde zekerheid te kunnen bieden. Met de 300 miljoen euro zou een kredietverzekeraar opgericht kunnen worden die tot 90 procent van de nominale waarde van een lening waarborgt. Het verlies dat een investeerder in dat geval kan lijden bedraagt dan in principe slechts 10 procent. Het is echter nog maar zeer de vraag of dit reddingsmiddel het vertrouwen van investeerders in de Griekse economie (deels) kan herstellen.