“We mogen Griekenland niet verliezen”

Standaard

De bovenstaande toch wel opmerkelijke uitspraak is gedaan door niet zomaar de minste persoon. Het was immers niemand minder dan Werner Hoyer, de grote man achter de Europese Investeringsbank die aanhaalde dat Europa Griekenland onder geen enkel beding mag verliezen. Mocht dat toch gebeuren, dan zou de Europese integratie volgens de man decennia terugvallen. Griekenland gaat op dit ogenblik gebukt onder de schulden en probeert met de hulp van andere Europese landen de schuldeisers tevreden te stemmen. Griekenland koos er  in 2002 voor om de eigen munteenheid (die beter bekend stond als de drachme) om te ruilen voor de euro.

Eerste bakje aardbeien brengt 400 euro op

Standaard

Het lijkt er naar uit te zien dat de winter aan haar laatste adem bezig is en dat wil zeggen dat we binnenkort wederom aardbeien kunnen en mogen verwachten. Op de veiling van Hoogstraten werden de eerste aardbeien reeds geveild en daar werd traditioneel aardig wat geld voor neergelegd. Het was uiteindelijk Delhaize die ruim 4000 euro op tafel legde voor de eerste 2 kilogram. Wanneer we dit gaan omrekenen brengt dit ons bij een kostprijs van 400 euro per bakje van 200 gram. Zoals steeds werd het geboden bedrag door de veiling zelf verdubbeld en wordt het geld aan een goed doel geschonken. Dit jaar werd er gekozen voor de actie Hippo and Friends, een goed doel die zich inzet voor kinderen die lijden aan diabetes.

Europese Centrale Bank verstrekt voor 529,5 miljard euro aan goedkope leningen

Standaard

De Europese Centrale Bank heeft vandaag bekend gemaakt dat het voor de tweede keer een flink bedrag zal verstrekken aan goedkope leningen. Het gaat deze keer om een bedrag van 529,5 miljard euro. De leningen worden verstrekt aan zo’n 800 financiële instellingen en moeten er niet alleen voor zorgen dat de geldstroom richting bedrijven terug op gang kan komen, maar ook richting gezinnen. Het gaat stuk voor stuk om leningen die beschikken over een lage rente en die een looptijd hebben van zo’n 3 jaar. Het ziet er wel naar uit dat de Europese Centrale Bank niet van plan is om nog een derde keer geld tegen een lage rente ter beschikking te stellen.

Belgische welvaart terug naar niveau van 2006

Standaard

Onderzoek heeft aangetoond dat de Belgische welvaart vandaag de dag is teruggevallen naar het niveau van 2006. Opmerkelijk is vooral dat de schade voor België die wordt veroorzaakt door de economische crisis blijkbaar alles bij elkaar gezien nog relatief beperkt blijft. Andere “rijke” landen verwachten immers een terugval naar het niveau van 2004 of zelfs van 2002. Het is vooral de Belgische vastgoedmarkt die er voor zorgt dat het verlies op vlak van levensstandaard relatief beperkt blijkt. Vorig jaar stegen de huizenprijzen zelfs tot een absolute recordhoogte. Voor Griekenland geldt dat de levensstandaard zomaar even met 12 jaar is teruggebracht. Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verloren elk ook zo’n 8 tot 10 jaar. Het enige land dat in Europa nog beter stand weet te houden dan België is (zoals te verwachten viel) Duitsland.

IMF voorziet Ierland wederom van 3,2 miljard euro

Standaard

Het IMF heeft de in 2010 reeds beloofde 3,2 miljard euro geschonken aan Ierland. De nieuwe schijf noodhulp zal echter niet de laatste zijn. Inmiddels heeft Dublin een krediet lopen bij het IMF dat goed is voor zo’n slordige 16,05 miljard euro. Het IMF maakt zich sterk dat het Ierland van nog meer noodhulp zal kunnen voorzien zodat de uiteindelijke teller op 22,6 miljard euro zal komen te staan. Het IMF heeft tot slot wel bekend gemaakt dat Ierland vanwege het uitvoeren van een strikt besparingsprogramma inmiddels de nodige vorderingen heeft gemaakt. Het land zou dan ook terug de goede weg op gaan.

“Griekenland zou beter uit eurozone stappen”

Standaard

Bovenstaande opmerking is gisteren gemaakt door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich. Freidrich maakte dit opvallende standpunt omdat het volgens hem voor Griekenland heel moeilijk wordt om de draad terug op te pikken wanneer ze in de Eurozone zouden blijven. Het land zou zich volgens de Duitse minister dan ook veel sneller kunnen herstellen met haar eigen munt. De uitspraak van Freidrich is ook opmerkelijk omdat Bondskanselier Angela Merkel vanaf het begin heeft gezegd dat het belangrijk is om Griekenland in de Eurozone te houden. Ze verduidelijkte dit standpunt nog in januari samen met de Franse President Sarkozy. Merkel moet maandag in ieder geval nog op zoek naar geld om de laatst toegekende noodhulp aan Griekenland te financieren. Of Griekenland mee zal gaan in het voorstel van Freidrich valt in ieder geval nog zeer te betwijfelen.

Europese Commissie: Belgische economie zal 0,1 procent krimpen

Standaard

De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat volgens haar verwachtingen de Belgische economie dit jaar met zo’n 0,1 procent zal krimpen. De economische vooruitzichten hebben volgens de Europese Commissie eveneens aangegeven dat de te verwachten inflatie dit jaar zo’n 2,7 procent zal bedragen. Het zou vooral de groter wordende export van het land zijn die er in het derde kwartaal van het jaar voor zou zorgen dat de economie tijdelijk even terug zou opleven. Het zou echter om een lichte stijging gaan. We zouden moeten wachten tot het laatste kwartaal van het jaar alvorens de economie zichzelf terug zou aansterken.

Griekse onzekerheid drukt koers euro

Standaard

De onzekerheid in Griekenland begint een aardige druk te leggen op de Europese eenheidsmunt. Vandaag zakte de koers van de euro onder 1,30 dollar. De voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker heeft inmiddels bekend gemaakt dat er aanstaande maandag meer duidelijkheid moet zien over de financiële crisis en toekomst van Griekenland. Verwacht wordt dat positief nieuws de koers van de euro weer in de juiste richting kan duwen. Hoe dan ook moet er getracht worden om de neerwaartse spiraal van de euro te temperen.

Spanje haalt 4,074 miljard op met obligaties

Standaard

Spanje heeft er voor gekozen om haar schatkist aan te vullen door obligaties uit te geven. Het land koos voor obligaties met een looptijd van respectievelijk 3 tot 7 jaar en haalde daarmee een flink bedrag op van zomaar even 4,074 miljard euro. Beleggers hadden zeer veel interesse in twee van de drie termijnen waardoor het land meer obligaties kon uitgeven dan in eerste instantie werd gedacht. De schatkist van het land wou in eerste instantie zo’n 3 à 4 miljard euro lenen, maar door het grote succes van de obligaties kan er nu meer geleend worden. Het land hoopt dat het op deze manier de huidige crisis beter het hoofd kan bieden.

Nederlandse economie met 0,7 procent gekrompen

Standaard

In het laatste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie zo’n 0,7 procent gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In dat kwartaal werd echter reeds een daling opgemerkt van 0,4 procent. Deze daling is geen goed nieuws voor Nederland, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zorgt dit er voor dat het land in een zogenaamde recessie is terechtgekomen. Er is echter ook goed nieuws. Wanneer we het hele jaar 2011 gaan bekijken is er geen daling waarneembaar, maar een stijging van 1,2 procent.