Fitch bevestigt AAA-status van Verenigd Koninkrijk

Standaard

De kredietbeoordelaar Fitch heeft vandaag de AAA-status van het Verenigd Koninkrijk bevestigd. Opvallend is wel dat de outlook werd aangepast. In eerste instantie had deze de status “stabiel’, maar die wordt nu aangepast naar “negatief”. Dit laatste wil zeggen dat de kans reëel is dat de kredietbeoordeling binnen de 2 jaar aangepast zal moeten worden. Fitch is ook duidelijk waarom het voor de negatieve outlook heeft gekozen. “De hoge staatsschuld in combinatie met een potentieel langzamer economisch herstel van het land kan de financiële stabiliteit in gevaar brengen”. Vooralsnog is er voor het VK dus echter nog geen reden tot paniek.

Fitch verhoogt Griekse rating tot B-

Standaard

Kredietbeoordelaar Fitch heeft er vandaag voor gekozen om de rating van Griekenland te verhogen. De kredietrating van het probleemland wordt opgetrokken tot B-. Verder wordt aan de nieuwe rating een stabiele outlook meegegeven. Fitch had eerder reeds bekend gemaakt de rating van Griekenland opnieuw te zullen evalueren wanneer de inmiddels veelbesproken obligatieruil was doorgevoerd.

Een verdere evolutie van de Griekse rating zal afhangen van de inspanningen van het land om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Ook het vermogen van het land zal natuurlijk een belangrijke rol gaan spelen net als de bereidheid (en de mogelijkheid) om de nieuwe obligaties daadwerkelijk terug te betalen.

Kredietbeoordeling China in het gedrang?

Standaard

Kredietbeoordelaar Fitch komt vandaag wederom met een opmerkelijk bericht op de proppen. Andrew Colquhoun, die binnen Fitch bevoegd is voor de Aziatische markt, heeft aangegeven dat Fitch een verslechtering voorziet van de kwaliteit van het bankensysteem wat uiteindelijk kan leiden tot een lagere kredietbeoordeling voor het Aziatische land. Wanneer problemen in de komende 12 tot 24 maanden zouden aanhouden of nog verslechteren zou dat volgens de kredietbeoordelaar willen betekenen dat Fitch hun kredietbeoordeling naar onderen zal moeten bijstellen. Volgens Andrew Colquhoun is het niet alleen China die in de gevarenzone komt, maar geldt hetzelfde advies eveneens voor Japan.