ABN Amro weigert Griekse lening kwijt te schelden

Standaard

De bank ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat het openstaande leningen aan Griekenland voor een totale waarde van 880 miljoen euro niet zal kwijtschelden. De Nederlandse bank heeft aangegeven hoe dan ook niet te begrijpen waarom de leningen op de lijst met saneringen staan. Het betreft volgens de bank leningen die verstrekt werden aan Griekse bedrijven en niet aan de Griekse overheid. Daarbij vormen het leningen die door de Griekse overheid wel gewaarborgd zijn. Dat Athene daar anders over denkt doet volgens de Nederlandse bank ook niets terzake.

In ieder geval vormt de beslissing een flinke aderlating voor een land dat in een nooit geziene economische crisis verkeerd. De Griekse bedrijven die de lening toegekend hebben gekregen moeten nu immers nog die 880 miljoen euro zien te vinden en dat zal alles behalve een eenvoudige opdracht worden.

“Griekse economie krimpt met 4,5 procent”

Standaard

De Griekse centrale bank heeft voorzichtig een indicatie gegeven van de verwachte economische krimp in het land voor 2012. De Griekse centrale bank stelde dat de economie van Griekenland dit jaar met zomaar even 4,5 procent zou krimpen. Dat is veel, zeker omdat vorig jaar de economie van het land al kromp met 6,9 procent. Als de Griekse economie zich dit jaar niet kan herstellen betekent dat het vijfde opeenvolgende jaar waarin er een daling van de economie wordt vastgesteld.

De Griekse centrale bank is tot slot ook niet bijster positief over de verwachte werkloosheid, deze zou boven de 19 procent uitstijgen. Pittig detail is wel dat de vooruitzichten van de Griekse centrale bank, ondanks het feit dat deze niet echt goed zijn, positiever zijn dan die van het IMF. Het IMF verwacht immers een daling van de Griekse economie met 4,8 procent.

Tweede steunpakket voor Griekenland is een feit

Standaard

Eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker heeft vandaag bekend gemaakt dat alle lidstaten van de eurogroep het eens zijn geraakt over het toekennen van een tweede steunpakket voor Griekenland. De lidstaten hebben na het akkoord dan ook de toestemming gegeven aan het Europese steunfonds EFSF om de eerste schijf uit te laten betalen. Het zou gaan om een bedrag van 39,4 miljard euro. Wederom werd door Juncker benadrukt dat de hulp die de lidstaten aan Griekenland geven niet uitsluitend Griekenland ten goede zal komen. “Het is van het grootste belang dat Griekenland geholpen wordt, ook voor ons”, aldus Juncker.

Fitch verhoogt Griekse rating tot B-

Standaard

Kredietbeoordelaar Fitch heeft er vandaag voor gekozen om de rating van Griekenland te verhogen. De kredietrating van het probleemland wordt opgetrokken tot B-. Verder wordt aan de nieuwe rating een stabiele outlook meegegeven. Fitch had eerder reeds bekend gemaakt de rating van Griekenland opnieuw te zullen evalueren wanneer de inmiddels veelbesproken obligatieruil was doorgevoerd.

Een verdere evolutie van de Griekse rating zal afhangen van de inspanningen van het land om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Ook het vermogen van het land zal natuurlijk een belangrijke rol gaan spelen net als de bereidheid (en de mogelijkheid) om de nieuwe obligaties daadwerkelijk terug te betalen.

Obligatieruil Griekenland afgerond op 177 miljard euro

Standaard

De Griekse minister van Financiën heeft vandaag bekend gemaakt dat Griekenland een obligatieruil voor een waarde van 177 miljard euro heeft afgerond. Het gaat om obligaties die werden uitgegeven onder Grieks recht. Dit zijn andere obligaties dan degene onder internationaal recht. Wie over dergelijke obligaties beschikt heeft nog tijd tot 23 maart 2012 om al dan niet in te stemmen met de obligatieruil.

Private obligatiehouders gaan akkoord met obligatieruil

Standaard

Vandaag werd bekend gemaakt dat 85,8 procent van de private obligatiehouders er mee heeft ingestemd om hun oude obligaties in te wisselen tegen nieuwe. Dit was niet zo voor de hand liggend omdat de nieuwe obligaties beschikken over slechts de helft van de originele waarde en ze daarbij ook een lagere coupon hebben. Om de zogenaamde obligatieruil te doen slagen moesten meer dan 75 procent van de private obligatiehouders instemmen met de ruil.

Uiteindelijk zijn dat er dus 10 procent meer geworden waardoor van een klein succes kan worden gesproken. Hoe dan ook heeft de Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos tot slot aangegeven dat Griekenland er alles aan zal blijven doen om hun beloftes waar te maken. Hij dankt de private obligatiehouders ook om het Griekse volk te steunen in hun strijd tegen het bankroet.

“We mogen Griekenland niet verliezen”

Standaard

De bovenstaande toch wel opmerkelijke uitspraak is gedaan door niet zomaar de minste persoon. Het was immers niemand minder dan Werner Hoyer, de grote man achter de Europese Investeringsbank die aanhaalde dat Europa Griekenland onder geen enkel beding mag verliezen. Mocht dat toch gebeuren, dan zou de Europese integratie volgens de man decennia terugvallen. Griekenland gaat op dit ogenblik gebukt onder de schulden en probeert met de hulp van andere Europese landen de schuldeisers tevreden te stemmen. Griekenland koos er  in 2002 voor om de eigen munteenheid (die beter bekend stond als de drachme) om te ruilen voor de euro.

“Griekenland zou beter uit eurozone stappen”

Standaard

Bovenstaande opmerking is gisteren gemaakt door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich. Freidrich maakte dit opvallende standpunt omdat het volgens hem voor Griekenland heel moeilijk wordt om de draad terug op te pikken wanneer ze in de Eurozone zouden blijven. Het land zou zich volgens de Duitse minister dan ook veel sneller kunnen herstellen met haar eigen munt. De uitspraak van Freidrich is ook opmerkelijk omdat Bondskanselier Angela Merkel vanaf het begin heeft gezegd dat het belangrijk is om Griekenland in de Eurozone te houden. Ze verduidelijkte dit standpunt nog in januari samen met de Franse President Sarkozy. Merkel moet maandag in ieder geval nog op zoek naar geld om de laatst toegekende noodhulp aan Griekenland te financieren. Of Griekenland mee zal gaan in het voorstel van Freidrich valt in ieder geval nog zeer te betwijfelen.

Griekse onzekerheid drukt koers euro

Standaard

De onzekerheid in Griekenland begint een aardige druk te leggen op de Europese eenheidsmunt. Vandaag zakte de koers van de euro onder 1,30 dollar. De voorzitter van de eurogroep Jean-Claude Juncker heeft inmiddels bekend gemaakt dat er aanstaande maandag meer duidelijkheid moet zien over de financiële crisis en toekomst van Griekenland. Verwacht wordt dat positief nieuws de koers van de euro weer in de juiste richting kan duwen. Hoe dan ook moet er getracht worden om de neerwaartse spiraal van de euro te temperen.

Groei Griekse economie pas in 2013?

Standaard

Nieuwe cijfers doen de discussie over het al dan niet economisch stand kunnen houden van Griekenland wederom oplaaien. Uit onderzoek is immers gebleken dat de Griekse economie ook volgend jaar met zo’n 2,8 procent zou gaan krimpen. Er zou tot 2013 nodig zijn om een lichte stijging waar te kunnen nemen. De stijging zou echter gaan om zo’n 0,7 procent waardoor van een heus inhaalmanoeuvre eigenlijk geen sprake kan zijn. Griekenland is trouwens niet het enige land die het volgend jaar nog zwaarder te verduren zal krijgen. Ook Portugal en natuurlijk ook Italië zien op tegen een jaar waarin de economie alles behalve vooruitgang zal boeken. Voor Portugal wordt zelfs een daling verwacht van 3 procent.