Fitch bevestigt AAA-status van Verenigd Koninkrijk

Standaard

De kredietbeoordelaar Fitch heeft vandaag de AAA-status van het Verenigd Koninkrijk bevestigd. Opvallend is wel dat de outlook werd aangepast. In eerste instantie had deze de status “stabiel’, maar die wordt nu aangepast naar “negatief”. Dit laatste wil zeggen dat de kans reëel is dat de kredietbeoordeling binnen de 2 jaar aangepast zal moeten worden. Fitch is ook duidelijk waarom het voor de negatieve outlook heeft gekozen. “De hoge staatsschuld in combinatie met een potentieel langzamer economisch herstel van het land kan de financiële stabiliteit in gevaar brengen”. Vooralsnog is er voor het VK dus echter nog geen reden tot paniek.

Fitch verhoogt Griekse rating tot B-

Standaard

Kredietbeoordelaar Fitch heeft er vandaag voor gekozen om de rating van Griekenland te verhogen. De kredietrating van het probleemland wordt opgetrokken tot B-. Verder wordt aan de nieuwe rating een stabiele outlook meegegeven. Fitch had eerder reeds bekend gemaakt de rating van Griekenland opnieuw te zullen evalueren wanneer de inmiddels veelbesproken obligatieruil was doorgevoerd.

Een verdere evolutie van de Griekse rating zal afhangen van de inspanningen van het land om tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Ook het vermogen van het land zal natuurlijk een belangrijke rol gaan spelen net als de bereidheid (en de mogelijkheid) om de nieuwe obligaties daadwerkelijk terug te betalen.

Cyprus ziet kredietwaardigheid opnieuw dalen

Standaard

De kredietbeoordelaar Moody’s heeft vandaag de kredietwaardigheid van Cyprus teruggebracht naar de gevreesde “junkstatus”. De kredietverlaging zou vooral een gevolg zijn van de blootstelling van de Cypriotische banken aan de Griekse crisis. Moody’s vreest dan ook dat Cyprus genoodzaakt zal zijn om meer steun te bieden aan plaatselijke banken die te maken hebben met Griekse leningen.

Wat de waardering voor de schuld op lange termijn betreft werd de rating verlaagd naar Ba1. De rating  voor schulden op korte termijn werd dan weer door Moody’s verlaagd naar “Not Prime”. Er wordt door de kredietbeoordelaar tot slot ook nog benadrukt dat er eveneens rekening gehouden moet worden met een negatieve vooruitblik.

Belgische grootbanken wederom in vizier van Moody’s

Standaard

Het lijkt er naar uit te zien dat de Belgische grootbanken wederom de ogen van Moody’s op hun krijgen gericht. De kredietbeoordelaar liet immers weten dat de kans meer dan reëel is dat er voor wordt gekozen om de kredietscore van bepaalde Belgische grootbanken te herzien. Het zou deze keer vooral gaan om Fortis nv, ING Belgium nv en KBC Groep nv. De kredietbeoordelaar dreigt er mee om de kredietscore van deze banken met één of zelfs twee gradaties te verlagen. Het zijn echter niet alleen de Belgische grootbanken die wederom te maken krijgen met Moody’s, want ook andere Europese grootbanken worden geviseerd. Reden voor de nieuwe evaluatie zou de huidige eurocrisis zijn in combinatie met de afnemende financiële mogelijkheden van overheden om banken te ondersteunen. Wordt zonder twijfel (spoedig) vervolgd…