Cyprus ziet kredietwaardigheid opnieuw dalen

Standaard

De kredietbeoordelaar Moody’s heeft vandaag de kredietwaardigheid van Cyprus teruggebracht naar de gevreesde “junkstatus”. De kredietverlaging zou vooral een gevolg zijn van de blootstelling van de Cypriotische banken aan de Griekse crisis. Moody’s vreest dan ook dat Cyprus genoodzaakt zal zijn om meer steun te bieden aan plaatselijke banken die te maken hebben met Griekse leningen.

Wat de waardering voor de schuld op lange termijn betreft werd de rating verlaagd naar Ba1. De rating  voor schulden op korte termijn werd dan weer door Moody’s verlaagd naar “Not Prime”. Er wordt door de kredietbeoordelaar tot slot ook nog benadrukt dat er eveneens rekening gehouden moet worden met een negatieve vooruitblik.

Belgische grootbanken wederom in vizier van Moody’s

Standaard

Het lijkt er naar uit te zien dat de Belgische grootbanken wederom de ogen van Moody’s op hun krijgen gericht. De kredietbeoordelaar liet immers weten dat de kans meer dan reëel is dat er voor wordt gekozen om de kredietscore van bepaalde Belgische grootbanken te herzien. Het zou deze keer vooral gaan om Fortis nv, ING Belgium nv en KBC Groep nv. De kredietbeoordelaar dreigt er mee om de kredietscore van deze banken met één of zelfs twee gradaties te verlagen. Het zijn echter niet alleen de Belgische grootbanken die wederom te maken krijgen met Moody’s, want ook andere Europese grootbanken worden geviseerd. Reden voor de nieuwe evaluatie zou de huidige eurocrisis zijn in combinatie met de afnemende financiële mogelijkheden van overheden om banken te ondersteunen. Wordt zonder twijfel (spoedig) vervolgd…

Kredietrating Spanje verlaagt door Moody’s

Standaard

Het gaat niet goed met de kredietrating van Spanje. Begin oktober besloot Fitch om de kredietrating van Spanje te verlagen. Op 14 oktober volgde ook de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Moody’s bleef nog even afwachten, maar hakte vandaag de knoop dan toch uiteindelijk door. Ook Moody’s zet de kredietrating van Spanje nu op A1, wat twee stappen lager is dan de AA2 rating die het eerder had. Daarnaast laat Moody’s ook de vooruitzichten voor de toekomst op negatief staan waardoor een verdere verlaging niet valt uit te sluiten. Hoewel Moody’s langer heeft gewacht met het verlagen van de kredietrating dan de andere kredietbeoordelaars zijn ze wel strenger. Spanje krijgt van Moody’s immers de A1 rating toebedeeld, de vijfde hoogste rating van de kredietbeoordelaar. De andere kredietbeoordelaars kennen de vierde hoogste rating toe.