Friesland Bank en Rabobank gaan fusioneren

Standaard

Een woordvoerder van Rabobank heeft eerder vandaag bekend gemaakt dat de bank gaat fusioneren met de Friesland Bank. De woordvoerder liet weten dat Friesland Bank te klein is geworden om opgewassen te zijn tegen de economische crisis. Het zou daardoor onverantwoord zijn geweest om de bank zelfstandig verder te laten  bestaan. Friesland Bank zal worden opgenomen door Rabobank en wordt daardoor een honderd procent dochter. De naam Friesland Bank zou de komende twee jaar wel nog blijven bestaan. Wat daarna zal gebeuren is momenteel nog niet bekend.

De beperkte omvang van Friesland Bank zou dus niet opgewassen zijn tegen de financiële crisis die momenteel ook Nederland in haar greep heeft. De resultaten van de bank zouden reeds enige tijd onder druk hebben gestaan en daardoor zou de toekomst van zowel de werknemers als de klanten van Friesland Bank op de helling staan. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken was een overname door een sterke bank absoluut noodzakelijk en zo geschiede…

Spaarrekening Rabobank gaf hoogste rente in 2011

Standaard

De spaarrekening van Rabobank.be mag zich de echte “spaartopper” van 2011 noemen. Rabobank biedt haar klanten twee verschillende internet spaarrekeningen aan. Enerzijds is er de gewone internet spaarrekening. Deze spaarrekening biedt u een basisrente van 1,90 procent en een getrouwheidspremie van 0,40%. Kiest u er voor om uw geld sowieso een volledig jaar vast te zetten op een spaarrekening bij Rabobank, dan kon u kiezen voor het zogenaamde “Plus Account”. Bij deze vorm van spaarrekening kunt u rekenen op een basisrente van 1,25 procent, maar wordt deze aangevuld met een getrouwheidspremie van 1,50 procent. Dit wil zeggen dat u in het beste geval een jaarlijkse rente krijgt van zomaar even 2,75 procent. Het spreekt voor zich dat dit er voor heeft gezorgd dat veel spaarders zich in 2011 klant hebben gemaakt bij Rabobank, maar er lijkt concurrentie aan de horizon te verschijnen!

Inmiddels is er immers een nieuwe bank actief op Belgisch grondgebied, namelijk het niet onbesproken NIBC Direct. Bij deze bank zou u tot en met juni 2012 een intrest op uw spaargeld kunnen verwachten van 3 procent. Kenners waarschuwen er nu reeds voor dat de kans groot is dat de bank haar intresten komende zomer aan zal passen zodat het lang niet zeker is dat de bank ook eind 2012 nog steeds de beste spaarbank zal zijn in België.

Econoom reageert: “terugkeer Drachme is geen optie”

Standaard

Allard Bruinshoofd, econoom van Rabobank heeft gereageerd op de veronderstellingen die gemaakt worden over een eventuele terugkeer van de Drachme als munteenheid in Griekenland. Volgens Bruinshoofd is een terugkeer van de Drachme uitgesloten. Het terug op de markt brengen van een dergelijke munteenheid is een zeer kostelijke onderneming en daarnaast is het een politieke keuze. Een terugkeer van Griekenland naar de geldmarkt is volgens diezelfde econoom zelfs gewoon uitgesloten. “De markt zit in Griekenland momenteel potdicht”. Het land is daarmee aangewezen op de steun die het krijgt van het IMF en de Europese landen. Wanneer zij de geldkraan toedraaien is de enige mogelijkheid om zo fors mogelijk af te stempelen op de schuld om op die manier toch nog een beetje een gunstige financiële toekomst in het vooruitzicht te kunnen stellen. Vooral Nederland heeft eerder reeds aangegeven geen toekomst meer te zien in Griekenland als Euroland.