Spanje toch opnieuw in recessie

Standaard

De Spaanse centrale bank heeft vandaag bekend gemaakt dat de Spaanse economie ook in het eerste kwartaal van 2012 is blijven krimpen. Dit zorgt er helaas voor dat het land na twee jaar opnieuw in staat van recessie verkeerd.

De centrale bank benadrukte dat de dalende lijn van de Spaanse economie die merkbaar was in het laatste kwartaal van 2011 ook in het eerste kwartaal van 2012 blijft aanhouden. Er zou sprake zijn van een economische krimp van 0,3 procent.

Spanje haalt 4,074 miljard op met obligaties

Standaard

Spanje heeft er voor gekozen om haar schatkist aan te vullen door obligaties uit te geven. Het land koos voor obligaties met een looptijd van respectievelijk 3 tot 7 jaar en haalde daarmee een flink bedrag op van zomaar even 4,074 miljard euro. Beleggers hadden zeer veel interesse in twee van de drie termijnen waardoor het land meer obligaties kon uitgeven dan in eerste instantie werd gedacht. De schatkist van het land wou in eerste instantie zo’n 3 à 4 miljard euro lenen, maar door het grote succes van de obligaties kan er nu meer geleend worden. Het land hoopt dat het op deze manier de huidige crisis beter het hoofd kan bieden.

Kredietrating Spanje verlaagt door Moody’s

Standaard

Het gaat niet goed met de kredietrating van Spanje. Begin oktober besloot Fitch om de kredietrating van Spanje te verlagen. Op 14 oktober volgde ook de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Moody’s bleef nog even afwachten, maar hakte vandaag de knoop dan toch uiteindelijk door. Ook Moody’s zet de kredietrating van Spanje nu op A1, wat twee stappen lager is dan de AA2 rating die het eerder had. Daarnaast laat Moody’s ook de vooruitzichten voor de toekomst op negatief staan waardoor een verdere verlaging niet valt uit te sluiten. Hoewel Moody’s langer heeft gewacht met het verlagen van de kredietrating dan de andere kredietbeoordelaars zijn ze wel strenger. Spanje krijgt van Moody’s immers de A1 rating toebedeeld, de vijfde hoogste rating van de kredietbeoordelaar. De andere kredietbeoordelaars kennen de vierde hoogste rating toe.

Woningverkoop in Spanje zakt verder de afgrond in

Standaard

Het blijft slecht gaan met de verkoop van woningen in Spanje. In het tweede kwartaal zijn de woningverkopen met zomaar even 40%  gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het was vooral het aflopen van belastingvoordelen die er voor heeft gezorgd dat de huizenmarkt als een kaartenhuisje in mekaar is gestort. In het eerste kwartaal werd reeds waargenomen dat er een mindere verkoop was van iets meer dan 30%. De Spaanse overheid herkent het probleem en probeert het op te lossen door de BTW op de aankoop van een nieuw huis terug te brengen van 8 naar 4 procent, maar voorlopig lijkt dat geen gunstig effect te hebben op de huizenmarkt.

BTW op aankoop huis in Spanje van 8 naar 4 procent

Standaard

De huizenmarkt in Spanje zit reeds lange tijd in het slop, maar daar wil de Spaanse overheid iets aan doen. Vandaag werd aangekondigd dat het op korte termijn van plan is om het BTW tarief voor de aankoop van een nieuw huis te verlagen van 8 naar 4 procent. Naast deze maatregel heeft Spanje meteen ook bekend gemaakt nog meer besparingen door te zullen gaan voeren. Het lijkt er voorlopig op dat vooral de zorgsector hierbij onder handen zal worden genomen.