Rentes nieuwe staatsbon bekend

Standaard

Gisteren werden de rentes op de nieuwe staatsbon bekend gemaakt. Er worden twee staatsbons uitgegeven waarvan één met een looptijd van 5 jaar en één met een looptijd van 8 jaar. Wie er voor kiest om in te schrijven op de staatsbon met een looptijd van 5 jaar zal daarvoor kunnen rekenen op een jaarlijkse rente van 2,25 procent.

Wanneer u, uw geld iets langer kunt missen en u bijgevolg kiest voor de staatsbon met een looptijd van 8 jaar zult u hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen van 3 procent. U dient er rekening mee te houden dat op deze percentages ook nog eens roerende voorheffing wordt afgehouden. Heeft u interesse om in te tekenen op één van deze nieuwe staatsbons, dan kunt u dit doen tussen 23 mei en 1 juni.

België haalt 35 miljoen euro op met nieuwe staatsbon

Standaard

Mnister van Financiën Steven Vanackere heeft vandaag bekend gemaakt dat Belgen tot en met gisteren voor zo’n 35 miljoen euro hebben ingetekend op de Belgische staatsbon. Er werd een bedrag genoteerd van 15,7 miljoen euro voor de staatsbon op 5 jaar en 19,3 miljoen voor deze op 8 jaar. Eigenlijk zijn dit nog opmerkelijk hoge cijfers. In vergelijking met de laatste staatsbon van vorig jaar ligt de rente immers aanzienlijk lager. Een lagere rente staat ook gelijk aan een kleinere winst en die kan nefast zijn omwille van het feit dat er op de nieuwe staatsbon een roerende voorheffing van 21 procent in plaats van 15 procent wordt aangerekend. De eerste uitgifte van de Belgische staatsbon van 2012 wordt morgen afgesloten.

Rente op nieuwe Belgische staatsbon flink lager

Standaard

Op 4 maart wordt de nieuwe Belgische staatsbon uitgegeven. In vergelijking met de vorige uitgave van de staatsbon dient u geen al te hoge rente te verwachten. Wie intekent op de staatsbon met een looptijd van 5 jaar kan immers slechts rekenen op een rente van 2,35 procent bruto. Tekent u in op een staatsbon met een looptijd van 8 jaar, dan kunt u een brutorente verwachten van 3,10 procent. Wanneer we deze rentes gaan vergelijken met de rentes die werden geboden op de staatsbon van eind vorig jaar zien we grote verschillen. De rente op een staatsbon met een looptijd van 5 jaar lag eind vorig jaar nog op 4 procent. Tekende u toen in op een staatsbon op 8 jaar, dan was deze zelfs goed voor een rente van 4,20 procent.

Op de nieuwe staatsbon intekenen is mogelijk van 23 februari tot en met 3 maart en kan vanaf een minimumbedrag van 200 euro. Verwacht wordt dat met de nieuwe uitgifte van de Belgische staatsbon heel wat minder geld zal opgehaald worden dan eind vorig jaar het geval was.