Rentes nieuwe staatsbon bekend

Gisteren werden de rentes op de nieuwe staatsbon bekend gemaakt. Er worden twee staatsbons uitgegeven waarvan één met een looptijd van 5 jaar en één met een looptijd van 8 jaar. Wie er voor kiest om in te schrijven op de staatsbon met een looptijd van 5 jaar zal daarvoor kunnen rekenen op een jaarlijkse rente van 2,25 procent.

Wanneer u, uw geld iets langer kunt missen en u bijgevolg kiest voor de staatsbon met een looptijd van 8 jaar zult u hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen van 3 procent. U dient er rekening mee te houden dat op deze percentages ook nog eens roerende voorheffing wordt afgehouden. Heeft u interesse om in te tekenen op één van deze nieuwe staatsbons, dan kunt u dit doen tussen 23 mei en 1 juni.